Varför delade Hitler och Stalin på Polen?

Kunde Tyskland inte erövra hela Polen år 1939?

Hitler ville undvika krig med Sovjetunionen till nästan vilket pris som helst, när hans trupper marscherade in i Polen.

När Hitler angrep Polen ville han vara säker på att Stalin inte kom landet till undsättning. Han riskerade redan krig med Frankrike och Storbritannien, som lovat att garantera den polska självständigheten, och den tyska armén kunde inte strida på både öst- och västfronten samtidigt. Just krig på två fronter var en av orsakerna till nederlaget i första världskriget.

Stalin hade flera anledningar att motsätta sig ett ensidigt tyskt angrepp på Polen. Landet hade varit en del av Ryssland fram till 1918, och befolkningen i de östra delarna bestod mest av ukrainare och vitryssar, som traditionellt lydde under ryskt herradöme. Slutligen skulle de tyska trupperna stå hotfullt nära Sovjetunionens industriella hjärta efter en erövring av Polen.

Därför erbjöd sig Hitler att dela Polen med Stalin 1939, trots att de båda diktatorerna var ideologiska ärkefiender.