Varför använde inte Hitler giftgas?

Kunde Nazityskland ha använt giftgas?

Tre soldater springer genom ett ”gasmoln” år 1918 – i ett skådespel inför fotografen.

Adolf Hitler lät bli att sätta in giftgas mot de allierade av fruktan för massiva repressalier.

Nazityskland förfogade annars över flera olika gift­gaser, bl a nervgasen tabun, som var så giftig att till och med en liten droppe kunde vara dödlig efter ett par minuters hudkontakt. Gasen utvecklades av I.G. Farben, och efter påtryckningar från flera nazitoppar kallade Hitler in en representant för före­taget för att få reda på om man kunde släppa ned gas över fiendens städer.

Sett ur Hitlers synvinkel var resultatet av mötet nedslående, och han lämnade det i vredesmod. Enligt representanten förfogade nämligen de allierade över minst lika dödliga massförstörelsevapen – och sannolikt i större mängd.

Hitler hade emellertid inga problem med att använda giftgas mot försvarslösa judar, som gasades ihjäl i koncentrationslägren.