Var Hitlers mustasch på modet?

Var Hitler den ende med en kraftig mustasch?

Adolf Hitler, Oliver Hardy och Chaplins luffare hade alla ”tandborst­mustasch”.

Den kantiga mustaschen blev modern i 1920-talets Tyskland. ”Tandborstmustaschen” var en protest mot kejsar Vilhelm II som hade lett Tyskland in i första världskriget.

Kejsaren bar stora uppåtböjda knävelborrar. Efter kriget kände många tyskar att kejsaren hade svikit och hans typ av mustasch blev impopulär.

Ett ny blev modern – den fyrkantiga. Bland andra Chaplin använde den vid inspelningar – han tyckte att den såg komisk ut.

Under Hitlers skräck­regim var det dock få som ville ha en likadan mustasch som Führern.