I sin bok "Mein Kampf" dömde Hitler ut asiaterna som undermänniskor på samma nivå som zigenare och svarta.

Vad tyckte Hitler om japanerna?

Vi vet vad nazisterna ansåg om judar, zigenare och svarta, men vad gällde för japaner?

Officiellt kallade Hitler japanerna för ”Österns arier” eller ”hedersarier”. Benämningen skulle garantera att japanerna fortsatte att vara axelmakternas allierade. Japans krig mot USA var nämligen avgörande för att tyskarna skulle slippa en amerikansk invasion i Västeuropa.

Den inofficiella inställningen var dock en helt annan. Redan i "Mein Kampf" från år 1925 skrev Hitler utförligt om de stora framsteg som Japan hade gjort under 1900-talets första hälft, och vad som skulle hända om japanerna inte längre fick hjälp från ”det ariska väst”. Hitler ansåg att ”japanernas särskilda karaktärsdrag” skulle ta över, och att Japan – i likhet med andra asiatiska länder – ännu en gång skulle sjunka ned i
fattigdom och glömska.

Vid inofficiella möten kallade Führern japanerna för ”lackerade halvaraber”, och alla asiater (inklusive japaner) som var bosatta i Tyskland omfattades av nazisternas raslagar som bl.a. förbjöd äktenskap mellan arier och underlägsna raser som judar, afrikaner och asiater.

Kanske är du intresserad av...