De nazistiska arkeologerna hade i uppgift att leverera resultat som passade in i Hitlers doktrin.

Vad gjorde Hitlers arkeologer?

År 1935 grundade nazisterna organisationen Ahne­nerbe, som skulle bevisa att det germanska folket var renrasiga ättlingar till forna tiders arier.

Island intressant för Hitlers arkeologer

Ahnenerbes arkeologer försökte bl.a. hitta bevis i Bulgarien, i Tibet och på Island. I synnerhet Island var av stort intresse för nazisterna som ansåg att det mytiska Thule fanns på ön. Thule ska ha varit upphovsplatsen för den ariska rasen.

De isländska myndigheterna reste dock en mur av restriktioner för den arkeologiska expedition som nazisterna skickade år 1938 och den fick återvända utan resultat - för övrigt precis som alla andra nazistiska expeditioner.

Arkeologer skulle bevisa att tyskarna hade rätt till Polen

Senare fick de nazistiska arkeologerna även i uppdrag att rättfärdiga Hitlers krig. När nazisterna invaderade Polen år 1939 skickades arkeologer till landet för att bevisa att tyskarna under förhistorisk tid hade levt där före alla andra, och att Tyskland alltså hade rätt till de erövrade områdena.

Kanske är du intresserad av...