Hitler och de andra ordonnanserna gosade med hunden Fuchsl i högkvarteret.

Korpral Hitler var en hysterisk psykopat

Adolf Hitler stred som frivillig i den tyska armén under 1:a världskriget, men var långtifrån en hjälte. I slutet av kriget diagnostiserades han som psykopat med symtom på hysteri.

2 maj 2014

Hitler var ingen krigshjälte

I augusti 1914 anmälde en begeistrad Adolf Hitler sig till den tyska armén efter 1:a världskrigets utbrott. Han blev utstationerad på västfronten och erhöll under kriget järnkorset av både 1:a och 2:a graden. Men Hitler var ingen hjälte.

Större delen av kriget uppehöll sig Hitler flera kilometer bakom frontlinjen, där han som ordonnans överlämnade meddelanden mellan befälsposter.

Järnkorset av 2:a graden fick Hitler för att ha eskorterat en officer i säkerhet tillsammans med fyra andra ordonnanser och uppgraderingen till 1:a graden var mest en vänskaplig gest från en officer från en av de trygga befälsposterna bakom frontlinjen.

Hitler diagnostiserades som hysterisk psykopat


Under hösten 1918 fångades Hitler och en grupp ordonnanser av ett gasangrepp bakom fronten vid Ypres. Senapsgasen sved i ögonen och Hitler blev inlagd med tillfällig blindhet på ett sjukhus hemma i Tyskland. Det var i alla fall Hitlers egen utsaga.

Enligt läkarna på militärsjukhuset var det dock inte gasen som hade satt stopp för Hitlers fortsatta deltagande i kriget. Sjukdomstillståndet var psykiskt. Hitler diagnostiserades som psykopat med symtom på hysteri och tillbringade resten av kriget i en sjuksäng.

Läs mer om Hitler under 1:a världskriget

Läs hela artikeln om Hitler och hans mindre ärofulla soldatkarriär i Världens Historia nr 5/2012:

NB! Du måste ha en profil på Världens Historia för att ladda ned artikeln. Det är gratis att skapa den, och det tar bara ett ögonblick. När du klickar på ladda ned-knappen får du möjlighet att skapa en profil.

Kanske är du intresserad av...