Hur mycket tjänade Hitler?

Hur stor skillnad var det i lönekuverten mellan Tredje rikets olika soldater?

Tyska soldater med många barn belönades med en bonus i lönekuvertet.

Hitlers lön uppgick till 60 000 riksmark om året, ett belopp som låg långt över vad de högsta officerarna fick. Den högsta rang en soldat kunde uppnå i den tyska armén under andra världskriget var fältmarskalk. När Erwin Rommel efter sina pansarsegrar i Afrika befordrades till denna rang 1942, steg hans årslön till 36 000 riksmark. Det ska ställas i proportion till en genomsnittlig tysk lön på omkring 4000 riksmark.

Hur mycket en soldat tjänade berodde på om han var gift, och hur många barn han hade. Eftersom den tyska regeringen ville att folk skulle skaffa många barn fanns det en bonus i lönetabellerna för varje barn som soldaten fick. Till exempel tjänade en löjtnant med tio barn 5800 riksmark om året, medan en löjtnant som endast var tvåbarnsfar fick 3500. Soldaten och hans familj hade också gratis sjukvård. Om en soldat dog i strid, behöll hans fru och barn denna förmån i tre månader.