W. Frentz/Ullstein Bild

Hur många högkvarter hade Hitler?

Adolf Hitler ville själv styra de tyska styrkorna från fronten, och därför uppfördes ett stort antal högkvarter år Führern. Riktigt många!

Som den tyska arméns högste befälhavare kunde Adolf Hitler inte nöja sig med ett enda centralt placerat högkvarter om han skulle kunna vara med och fatta alla de viktiga beslut som kriget krävde.

Därför byggde tyskarna flera avancerade hög­kvarter – Führerhaupt­quartier, förkortat FHQ – för alla krigets större fälttåg.

Ett högkvarter skulle ligga nära fronten och nära en motorväg, järnväg eller flygplats, så att Hitler snabbt kunde komma dit. Hela området måste dessutom vara lätt att kamouflera och placerades vanligtvis ute i en skog.

Hitler tog emot både generaler och ministrar under vistelserna i sina FHQ.

© W. Frentz/Ullstein Bild

Högkvarter med maximal säkerhet

Innan Führern började använda en ny stabsplats hägnades det in med taggtråd och man lade också ut minor.

Innan Hitler kunde använda ett FHQ inhägnades det med taggtråd och minfält lades ut runt det. Ingenjörsstyrkor drog mängder av telefonledningar till ­kommunikationsrummet.

Röd: FHQ använt av Hitler
Svart: FHQ uppfört åt Hitler men aldrig använt

Getty Images & Shutterstock

Hitler och hans stab flyttade runt mellan de 14 Führerhögkvarter som hann byggas färdigt under kriget.

Getty Images & Shutterstock

Felsennest (Bad Münstereifel, Tyskland)

Uppfört inför invasionen av Nederländerna 1940.

Hitlers första FHQ är det enda som byggdes i utkanten av en by. Alla hans andra högkvarter låg avsides för att förhindra att civila kom till skada om de allierade försökte bomba Führern. Från Klippredet ledde Hitler operation Fall Gelb, tyskarnas invasion av Holland, Belgien och Nordfrankrike 1940.

Wolfsschanze (Ktrzyn, Polen)

Hitler lät bygga Varglyan i tyska Ostpreussen före invasionen av Sovjetunionen år 1941. Här tillbringade han sammanlagt hela 800 dagar.

Werwolf (Vinnytsia, Ukraina)

Uppförd inför erövringen av Stalingrad 1942.

Mitt inne i en ukrainsk granskog låg Varulven som Hitler besökte tre gånger under perioden juli till oktober 1942, för att leda erövringen av Stalingrad.

Totalt fjorton FHQ uppfördes under ­kriget, och ytterligare sju påbörjades, men byggdes aldrig klart.

En del av de färdiga högkvarteren hann Führern ­aldrig besöka, så de användes i stället av den tyska armén.