Hur lång var Adolf Hitler?

Var Hitler lång jämfört med alla andra?

Nazitysklands ledare Adolf Hitler uppmättes under första världskriget till 173 centimeter. Det var inte särskilt långt på den tiden.

Hitler var dock längre än både Benito Mussolini (cirka 168), Josef Stalin och Winston Churchill (båda cirka 170).