Hitlers testamente: Här är Führerns sista önskningar

Hitler skrev sitt testamente i sista stund. Det innehöll bland annat en förklaring riktad till det tyska folket och ett antal personliga önskningar. Läs hela testamentet här.

Hitler skrev sitt testamente i sista stund. Det innehöll bland annat en förklaring riktad till det tyska folket och ett antal personliga önskningar. Läs hela testamentet här.

Ullstein Bild & Getty Images & Alamy/Imageselect

Första sidan av Hitlers testamente i originalversion

© Wikimedia Commons

Andra delen av Hitlers politiska testamente

Före min död utesluter jag riksdagens tidigare talman Hermann Göring ur partiet och fråntar honom alla rättigheter i enlighet med dekretet den 29 juni 1941 samt av min riksdagsförklaring den 1 september 1939.

I stället utser jag storamiral Dönitz till rikspresident samt överbefälhavare för Wehrmacht.

Före min död utesluter jag den tidigare chefen för SS och inrikesministern, Heinrich Himmler, ur såväl partiet som alla ämbeten.

I hans ställe utser jag Gauleiter Karl Hanke till chef för SS och den tyska polisen samt Gauleiter Paul Giesler till inrikesminister.

Göring och Himmler har genom hemliga förhandlingar med fienden – utan min vetskap och mot min vilja – samt genom att, i strid med lagen, försöka ta makten i staten, vållat landet och hela folket stor skada, helt bortsett från förräderiet mot mig personligen.

För att ge det tyska folket en regering bestående av ärevördiga män som uppfyller förpliktelsen att med alla medel fortsätta kriget, utser jag följande medlemmar av den nya:

amiral dönitz
© Interfoto awkz/Imageselect

Rikspresident, krigsminister och överbefälhavare för marinen: Karl Dönitz

© Corbis

Rikskansler: doktor Joseph Goebbels

© Bundesarchiv

Partiminister: Martin Bormann

© Wikimedia

Utrikesminister: Arthur Seyss-Inquart

© Wikimedia Commons

Inrikesminister: Gauleiter Paul Giesler

Bundesarchiv
©

Befälhavare för Oberkommando des Heeres: Ferdinand Schörner

© Bundesarchiv

Chef för flygvapnet: Robert von Greim

© Bundesarchiv

Chef för SS och den tyska polisen: Gauleiter Karl Hanke

© Bundesarchiv

Riksekonomiminister: Walter Funk

© Bundesarchiv

Riksnäringsminister: Herbert Backe

© Bundesarchiv

Riksjustitieminister: Otto Georg Thierack

© Wikimedia Commons

Kultusminister: doktor Gustav Adolf Scheel

©

Propagandaminister: Werner Naumann

© Wikimedia Commons / Robert Sennecke

Finansminister: Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk

Riksarbetsminister: Theo Hupfauer

©

Rustningsminister: Karl Saur

© Bundesarchiv

Chef för Deutsche Arbeitsfront och medlem av rikskabinettet: riksminister Robert Ley

Adolf Hitler tog sin hustru Eva Braun med sig i döden och lämnade därmed sitt arv till partiet.

© Bayerische Staatsbibliothek München