Hitler testamente

Som en av sina sista gärningar dikterade Hitler sitt testamente.

© Shutterstock, National Archives Catalog

Hitlers skrev testamente i sista ögonblicket

Adolf Hitler lämnade efter sig flera personliga och politiska önskemål efter sin död. I synnerhet Himmler och Göring hängdes ut.

25 april 2017 av Emrah Sütcü

Den 29 april 1945 låg Tredje riket i ruiner. Ryska styrkor stod endast några kvarter från Führerbunkern i Berlin, där Adolf Hitler hade förskansat sig. Inför det oundvikliga nederlaget dikterade en desillusionerad Hitler sin sista önskan. Dagen därpå begick han självmord, och två dagar senare föll Berlin.

Testamentet består av två delar: ett personligt och ett politiskt dokument. Det personliga testamentet beskriver det praktiska efter Hitlers död – till exempel vilka som skulle ärva hans få ägodelar.

I det politiska dokumentet presenterar Hitler sin vision för nazistpartiet och Tyskland. Bland annat fråntas toppnazisterna Hermann Göring och Heinrich Himmler alla politiska poster, eftersom de har förhandlat med de allierade. I stället utses amiral Karl Dönitz till Hitlers efterträdare.

Testamentet smugglades ut ur Führerbunkern i tre exemplar, men ­samtliga föll i de ­allierades händer.

Hitlers sista önskan:

Personligt:

  1. Führern lämnar sin konstsamling till ett galleri i barndomsstaden Linz i Österrike.

  2. Alla värdefulla ägodelar ska överlåtas till nazistpartiet eller den tyska staten.

  3. Hitler väljer döden i stället för kapitulation och vill att hans lik ska brännas.

Politiskt:

  1. Göring och Himmler ska uteslutas ur ­nazistpartiet på grund av förräderi.

  2. Kapitulation är uteslutet – alla tyskar ska vara nazismen trogna intill döden.

  3. Tyskarna ska upprätthålla raslagarna och alltid bekämpa judendomen.

Kanske är du intresserad av...