Historiker: Hitler avvisades av politiskt parti

År 1919 nekades Adolf Hitler medlemskap i ett tyskt parti, hävdar en historieprofessor, som grävt fram informationen i ett arkiv i München.

Adolf Hitler blev ledare för det tyska nazistpartiet år 1921, men två år tidigare hade han försökt bli medlem i ett annat politiskt parti, hävdar historiker.

© Alamy

Hösten 1919 sökte den då 30-årige Adolf Hitler upp grundaren av det högerorienterade och antisemitiska partiet Deutschsozialistische Partei, Hans Georg Grassinger.

Under mötet, som ägde rum på partiförlagets kontor, hade Hitler tre saker han ville ta upp: Dels ville han bli medlem i partiet, dels ville han skriva texter för partiet, och slutligen ville han låna pengar av Grassinger.

Hitler fick avslag

Alla tre förfrågningarna avvisades, hävdar den tyske historieprofessorn Thomas Weber vid University of Aberdeen i en intervju med den brittiska tidningen The Guardian.

Uppgifterna om Hitlers nekade partimedlemskap kommer från Hans Georg Grassingers efterlämnade papper, som Weber i samband med research till sin nya bok ”Becoming Hitler: The Making of a Nazi", som kommer ut nästa månad, har grävt fram ur arkivet vid Institut für Zeitgeschichte i den tyska delstaten Bayern.

Uppgifterna har inte varit kända tidigare – enligt Weber för att de ”förbisetts” i den stora mängden övrigt material i arkivet.

Partiet löstes upp

Kort tid efter att Hitler avvisats gick han med i Deutsche Arbeiterpartei, som var föregångaren till nazistpartiet (NSDAP), som Hitler blev ordförande för 1921.

Året därpå lade Deutschsozialistische Partei ned sig självt, och flera ac dess framstående medlemmar sökte sig till nazistpartiet, där de fick avgörande inflytande under Hitlers ledning.