Är Hitlers varulvs­styrkor en myt?

Är det bara påhitt att Hitler grundade en ”varulvsstyrka”?

Varulvsstyrkan bestod framför allt av ung­domar från naziorganisationen Hitler-Jugend.

Nej. Även om Nazitysklands ”Werwolf”-trupper omgärdas av många myter har de faktiskt funnits. Gerillaförbandet organiserades sommaren 1944 när Tysklands krigslycka hade vänt. SS Ober­gruppenführer Hans-Adolf Prützmann fick i uppgift att träna en elitstyrka som med hjälp av lönnmord, sabotage och ­gerillakrig skulle operera bakom fienders linjer.

Femtusen särskilt utvalda

Femtusen särskilt utvalda SS-män och medlemmar ur Hitler-Jugend rekryterades och fick genomgå hård träning. I mars 1945 lyckades medlemmar ur förbandet lönnmörda Franz Oppenhoff, som av de allierade hade utnämnts till ny borgmästare i den tyska staden Aachen.

Hur många andra operationer varulvarna låg bakom har inte klarlagts, men de flesta historiker är eniga om att de var relativt få. Styrkan upplöstes strax före Tysklands kapitulation i maj 1945.

Efter de allierades invasion av Tyskland använde varulvarna flygblad för att uppmana tyskarna att fortsätta kampen mot ockupationsmakten.