Adolf Hitler fick tusentals beundrarbrev

En förälskad baronessa, en ambitiös frisör och en egyptisk lärling. Från hela världen skickade beundrare brev till Hitler – cirka 12000 om året. År 1945 lade ryska styrkor beslag på Führerns post och skickade den till ett arkiv i Moskva. Breven har i dag offentliggjorts och ger en unik inblick i anhängarnas dyrkan av Hitler.

Regeringen borde kastas åt lejonen

Nieder-Petersdorf, Tyskland - sommaren 1932

Det lämpligaste vore om Ni gjorde alla resor med flyg, så att det röda mördarpacket inte kan få tag på Er. Man tänker tvinga Er i landsflykt mellan den 12 och 14 augusti. Går det verkligen inte att göra sig av med regeringen på ett smidigt sätt? Det bästa vore att man körde fram en bur med tigrar och lejon framför dörrarna, men djuren ska inte ha ätit på tre dagar, så att de är hungriga och bits. För om djur­en inte är tillräckligt hungriga kommer de att rata det här bytet.

Er trogna anhängare
Ruth Hübner

Tonåring längtar efter Hitler

Heydekrug, Litauen - 7 maj 1933

Käre, gode farbror Hitler!
Vi har länge hoppats på att Ni ska komma till vårt Memelland (1). Alla här, från de minsta barnen till de största vuxna, förutom judar och szameiten (2), ropar entusiastiskt ”Heil Hitler!”.
Vi skulle alla bli mycket glada, om vi fick komma tillbaka till Tyskland. Judarna och litauerna ska ut allihop, eller hur?

Annelene K.

¹ Område i våra dagars Litauen
² Litauer

Sympatisör ville tillverka Hitlercigarr

Neustadt, Tyskland - 27 maj 1932

Som gammal trofast anhängare sedan många år tillåter jag mig vördsammast att vända mig till vår blivande landsfader, då jag gärna vill tillverka en Hitlercigarett och en Hitlercigarr för den tyska marknaden, och jag ber ödmjukast om en ensamrättslicens för detta.

Fritz Dittrich

Hitler ärvde en palm

München, Tyskland - 9 juli 1925

Den avlidna, som hyste stor beundran för Era politiska planer, har före sin död uttalat en önskan om att en stor palm, som hon hade i sin bostad, skulle överlåtas till Er efter hennes död.
Arvingarna vill uppfylla hennes önskan, och därför dristar jag mig att fråga, om Ni är intresserad av att överta detta föremål.

Advokat R Niedermayer
å Margarete Meindls vägnar

Biskop tackade för befrielsen

Hitler var väldigt populär bland de tyska minoriteterna i Östeuropa, som drömde om en återförening med Tyskland.

Chelm, Polen - 23 september 1941

Mitt prästerskap och tusentals troende som har samlats med mig i Chelm för att fira katedralen, sänder den store Führern, Adolf Hitler, och hans oövervinneliga Wehrmacht ett hjärtligt tack för att den ukrainska huvudstaden Kiev befriats från det gudlösa herraväldet.
Vi ber alla för att Herren Gud med sin starka hand må hjälpa Führern och hans armé och upprätta lugn och ordning i hela Östeuropa.

Ärkebiskop Harion

Frisör ville klippa Hitlers hår

Seiffen, Tyskland - 4 april 1935

Jag skulle ödmjukast vilja fråga, om jag finge komma till Berlin och träffa vår Führer. Dessutom vill jag även fråga, om jag tillåts träffa vår Führer, om jag vid samma tillfälle får klippa hans hår?
Jag är frisör, 46 år gammal. Det skulle bli den lyckligaste stunden i mitt liv, om detta kunde låta sig göras.

Heil Hitler!
Curt Rudolf Kempe

Baronessa trånade efter Hitler

Alexandria, Egypten - 21 november 1938

Jag vet att Ni är en stor och inflytelserik person, och att jag endast är en betydelselös kvinna i ett fjärran, främmande land, som jag kanske inte kan lämna. Men Ni måste förstå mig. Ni måste förstå vilken stor lycka det är, när man plötsligt finner en mening med livet – när en klar ljusstråle plötsligt tränger genom mörka moln. (...) I mitt inre har allt lysts upp av en så stor kärlek – kärleken till min Führer, min lärare – att jag ibland vill dö, när jag har Er bild framför mig, så att jag aldrig mer ska se någonting som inte är Ni. Jag har ingen Gud förutom Er och inget evangelium utöver Er lära.

Eder intill döden,
Baronessan Else Hagen von Kilvein

Fabrikör skickade fruktsaft

Cottbus, Tyskland - 27 april 1932

I samband med de härliga framgångarna i valet vill jag uttrycka mina hjärtligaste lyckönskningar till den högt ärade Führern. I den goda boken ”Hitler som vi inte känner honom” har jag sett att Ni för en vegetarisk livsstil, och jag har tagit mig friheten att skicka en låda av min Flytande frukt­äppelsaft till Er adress, så att Ni kan vederkvicka Er efter den påfrestande valrörelsen.

Ernst Buchwald

Anhängare bad om ett lån

De flesta tyskar såg Adolf Hitler som Tysklands räddare – många uttryckte sin beundran i brev och på vykort.

Obernbreit, Tyskland - 9 juni 1932

Jag ber på förhand om ursäkt, om jag besvärar Er med mitt brev. Käre herr Hitler, vill Ni vara så älskvärd och låna mig 500–600 riksmark i ett år mot god säkerhet? Jag ska ge Er alla mina möbler samt skaffa en god borgensman.

Anna Dietz

Utlandstysk trodde på fred

Bryssel, Belgien - 10 oktober 1938

Tillåt mig att ur djupet av mitt hjärta uttrycka min tacksamhet. Vad Ni har åstadkommit kan ännu inte mätas. Men det skall komma en dag, då hela mänskligheten kommer att tacka Er och erkänna Er storhet. Min käre Führer, nu kan vi som bor utomlands svart på vitt bevisa inför alla fiender att Ni endast vill ha fred + alltid har velat ha fred.

Mary Albrecht

Egyptisk pojke ville praktisera hos Hitler

Asyut, Egypt - 10 december 1938

Jag har äran att informera Er om att jag är en egyptier på 17 år. Tillåt mig vänligast presentera min ansökan om att få studera under Ert överinseende. Jag har goda kunskaper i engelska, franska och förstås mitt eget språk, arabiska. Jag har lärt mig hur man avfyrar ett gevär och en pistol. Många gånger har jag jagat fåglar, och ibland har jag jagat djur som rävar och rådjur. Om min ansökan inte accepteras, kommer jag att sörja över detta till min död.

Er ödmjuke tjänare
Adolphe Malaty