Getty Images, Fotosearch & Shutterstock

Hitler och Stalin ville utplåna Polen

Kort efter erövringen av Polen gör Hitler och Stalin upp varsin plan för det delade landets framtid. Ideologiskt sett står de båda diktatorerna långt ifrån varandra, och i båda delarna av Polen får befolkningen betala ett högt pris.

Den 1 september 1939 anfaller tyska trupper Polen i norr, söder och väster, och därmed bryter andra världskriget ut. Befolkningen kan bara hoppas att landet kan hålla stånd tills deras allierade hinner fram.

Efter flera år av alltmer provocerande retorik låter Hitler sin armé attackera Polen. Führern behöver emellertid folkets uppbackning, så en hemlig insats med falska uniformer och en massiv propaganda inleds.

Till skillnad från Nazityskland är Röda armén inte redo för krig år 1939, eftersom Stalin under åren 1937 och 1938 rensat ut stora delar av sin officerskår. När Tyskland kastar sig över Polen får dock Sovjetunionen bråttom att invadera och säkra sin del av landet.

Se Hitlers och Stalins planer för invasionen av Polen här:

##

Hitlers plan för invasionen av Polen

Jag har gett order om att alla polska män, kvinnor och barn ska dödas utan nåd. Endast så __får vi plats att leva.” – Hitler

 • Landet: Tyska områden töms på polacker I oktober 1939 inlemmar Nazi­tyskland de västra och nordvästra delarna av Polen i Tredje riket. Resten av den tyska delen av Polen görs till en koloni som judar och andra polacker deporteras till.

 • Resurserna: Endast tyskar får äga företag Tyskarna konfiskerar alla fabriker och företag och skickar ägarna till koncentrationsläger eller tvångsarbete i Tyskland.

 • Arbetskraften: Polackerna ska vara slavar Enligt Hitlers plan ska allt avlönat arbete i de annekterade områdena vara förbehållet tyskar. Polackerna ska reduceras till att leva på existensminimum som tyskarnas slavar.

 • Utbildningen: Skolor och universitet stängs Mängder med lärare och universitetsanställda arresteras och sänds till koncentrationsläger. Polackerna ska vara tyskarnas slavar och behöver därför ingen utbildning.

 • Religionen: Den katolska kyrkan bekämpas Hitler försöker utplåna den polska kulturen en gång för alla. Nazisterna bekämpar den katolska kyrkan. Tusentals polska präster sänds till koncentrationsläger.

 • Befolkningen: Etnisk rensning till sist När judarna har utrotats helt ska de övriga polackerna enligt Hitlers plan arbetas ihjäl. Det kommer att ge Lebensraum – livsrum – åt den tyska befolkningen som kan breda ut sig över Polens bördiga slätter.

I oktober 1939 började tyska soldater avrätta civila polacker.

© AKG Images

##

Stalins plan för invasionen av Polen

Var och en inför sitt eget system så långt som hans __armé kan klara.” – Stalin

 • Landet: Polackerna röstar om sin framtid Efter en manipulerad folkomröstning den 2 oktober 1939 visar resultatet att polackerna i den sovjetiska zonen önskar bli en del av Sovjetunionen. Enligt de sovjetiska myndigheterna röstar hela 98 procent av polackerna för att inlemmas.

 • Resurserna: Allt av värde försvinner ur landet De nya härskarna beslag­tar alla varulager med kläder, medicin, mat och till och med nålar, tråd och knivar. Allt skickas till Sovjetunionen.

 • Arbetskraften: Arbetslösa sänds till Ryssland De sovjetiska ockupationstrupperna sänder arbetslösa polacker och krigsflyktingar till arbete i Ryssland. Många kommer till Uralbergen eller till ett av de avsides liggande kollektiva jordbruken.

 • Utbildningen: Ryska ska vara huvudspråket På skolor och universitet inför Sovjetunionen en helt ny studieplan. Undervisningen ska nu föregå i kommunismens anda, kapitalism ska fördömas, och ryska blir huvudspråk i all undervisning.

 • Religionen: Katolska kyrkan ska krossas Kommunisterna menar att religion är opium för folket. Med tiden ska polackerna bli till goda ateister och därför arresteras mängder med framträdande präster. Man ger emellertid upp försöken att stänga kyrkorna – de första försöken leder till massiva uppror.

 • Befolkningen: Kapitalisterna elimineras Det kommunistiska Sovjetunionen ser det som sin främsta uppgift att bekämpa kapita­lister och adliga. Det nya Polen ska vara ett klasslöst samhälle i vilket jordägare, företags­ledare och intellektuella är oönskade. De arresteras därför av den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD och deporteras till Sibirien och Kazakstan. Bara mellan februari och maj 1940 arresterar NKVD 1,5 miljoner människor.

Hundratusentals polacker slutade i Sovjetunionens arbetsläger.

© Getty Images

##

Invasionen av Polen var en massaker

Den 6 oktober, efter 36 dagars strider, besegrar Nazityskland de sista polska styrkorna. Polen delas i två och raderas från kartan. Nazityskland och Stalins Sovjetunionen ockuperar var sin del av landet, precis som avtalat.

Läs den fasaväckande historien om invasionen av Polen, dag för dag, här.