Här arbetade Hitlers spindoktor

Efter Hitlers död blev Goebbels ny ledare för Tyskland. Han begick självmord dagen därpå.

Den vita byggnaden på Mauerstrasse ser ganska harmlös ut. En skylt visar att det är här som det tyska hälsoministeriet håller till. Men under åren 1933-45 hade en av nazismens mäktigaste män sitt skrivbord här: Propagandaminister ­Joseph Goebbels. Härifrån styrde han landets press och han utformade tal, slagord och massuppträdanden som skulle tillförsäkra Hitler makten.
Goebbels mästerverk var det så kallade Sportpalats-talet, som han arbetade på i flera veckor för att hitta de mest verkningsfulla formuleringarna. Den 18 februari 1943 var allt klart och han kunde fråga tyskarna om de ville ha ”det totala kriget”. Talet direktsändes i radio så att hela befolkningen skulle kunna låta sig övertygas av det dånande bifall som följde under Goebbels tal. Vad lyssnarna inte visste var att åhörarna i den stora sporthallen var noga utvalda.

Nästa stopp 1.100 m

Books:
● Maik Kopleck: Berlin 1933-1945, Ch. Links Verlag ● Sven Felix Kellerhoff: Hitlers Berlin – Geschichte einer Hassliebe, be.bra verlag, 2005 ● Matthias Donath: Architekturführer,
Berlin 1933-1945, Lukas Verlag, 2008