Granger/Polfoto

Gestapo: Hitlers hemliga polis spred skräck i Europa

Deportationer, tortyr och godtyckliga avrättningar. Gestapo – tyska statens hemliga polis – spred skräck överallt i det ockuperade Europa. Lär dig mer om en polisorganisation som utvecklades i extrem riktning.

Fakta om Gestapo

  • Namn: Geheime Staatspolizei
  • Bildad: 26 april 1933
  • Chef: Hermann Göring (1933-34, Heinrich Himmler (1934-45)
  • Högkvarter: Prinz-Albrecht-Straße, Berlin
  • Anställda: 32 000 (1944)

Först lade han inte märke till någonting ovanligt med de ­fyra-fem tyska lastbilarna som rykande bullrade fram genom den sömniga lilla byn.

Men ett ovanligt ljud fick den franske polisen Léon Roussel att titta en gång extra.

Han hörde ett svagt sjungande.

Genom motorbullret hördes tonerna från den franska nationalsången, ”Marsel­jäsen”, och på flaket i de öppna last­bilarna såg han en märklig skara beväpnade tyskar och civila fransmän försedda med handfängsel.

”Det var de civila i bilarna som sjöng”, berättade Roussel i sitt vittnesmål efter kriget. Två timmar senare kom lastbilarna tillbaka till byn.

Gestapo tolererade inget motstånd utan gick hårt åt nazisternas alla fiender.

© Mary Evans/Scanpix

Nu hade sången tystnat och lastbilsflaken var övertäckta för att dölja de avrättade civilpersonerna.

”Från baklämmen på lastbilarna rann en tunn strimma blod. Spåret gick tillbaka till stenbrottet där de blivit skjutna. Först nu insåg jag att personerna bakpå lastbilarna hade varit gisslan, på väg för att avrättas.”

Två dagar före Roussels upplevelse i samhället Châteaubriant – den 20 oktober 1941 – hade en tysk officer dödats av motståndsmän i en närliggande by. Som hämnd för attentatet hade tyskarna beslutat att femtio franska fångar skulle avrättas. Det var just de landsmännen som Léon Roussel sett på deras sista resa.

Gestapo, tyska statens hemliga polis, stod bakom avrättningarna. Och morden var inget unikt exempel på hur ­Gestapo likviderade civila.

Innan andra världskriget var över hade den hemliga polisens brutala metoder kostat mer än 29 600 personer livet, och mer än 75 000 judar hade, bara i Frankrike, skickats till utrotningsläger.

Gestapo stod över lagen

Gestapos män kunde i princip döda vem de ville, när de ville. De lydde endast under Heinrich Himmler, SS-Reichs­führer och chef för den tyska polisen, och hans högra hand Reinhard Heydrich.

Formellt sett stod bara Adolf Hitler, Tysklands obestridde diktator, över dem och han var synnerligen nöjd med Gestapos resultat.

”Vi betraktas, om jag kan tillåta mig den liknelsen, som en blandning mellan en hushållerska och rikets sophink”. Heinrich Himmler om synen på Gestapos roll, 1941.

Fem år före avrättningarna i Châteaubriant – år 1936 – hade Hitler höjt den hemliga statspolisen över alla lagar i Tyskland. Målet var att effektivisera poliskåren och nu kunde Gestapo utan domstolsbeslut kvarhålla, fängsla, tortera, deportera och rentav döda personer utan att ställas till svars för det.

”Det är helt naturligt att folk inte vill ha med oss att göra. Det finns nämligen inget problem som vi inte kan lösa. Vi betraktas, om jag kan tillåta mig den liknelsen, som en blandning mellan en hushållerska och rikets sophink”, sade Himm­ler år 1941 om Gestapos roll som Hitlers hantlangare.

Med de långtgående befogenheterna kunde Gestapo verka utanför domstolsväsendet. En misstänkt kunde riskera att hämtas av Gestapoagenter trots att han ­redan förklarats oskyldig i tysk domstol, eller var frigiven efter avtjänat straff.

Den som greps av Gestapos agenter kunde oftast räkna med att bli dödad eller sänd till koncentrationsläger – utan någon förklaring och utan minsta möjlighet att överklaga.

Tre hårda män ledde Gestapo

Med blodig brutalitet och stenhård kontroll skapade Himmler, Heydrich och Müller motståndsmännens värsta mardröm.

© Polfoto & Scanpix

Högste chefen begick självmord

Namn: Heinrich Himmler
Ställning: Inrikesminister & SS-chef

Himmler blev medlem i nazistpartiet 1923 och var en av Hitlers närmaste män.

Senare blev han både inrikesminister och chef för SS, som Gestapo lydde under.

Mot slutet av kriget försökte han förhandla om fred med de allierade och fråntogs alla sina titlar då Hitler fick nys om förräderiet.

Efter kapitulationen greps Himmler av britterna men begick självmord med en cyanidkapsel.

© Polfoto & Scanpix

Hitlers blonde bödel dödades av bomb

Namn: Reinhard Heydrich
Ställning: Chef för RSHA

Efter en misslyckad karriär inom flottan gjorde den brutale och snabbtänkte Heydrich kometkarriär i SS.

Han och Himmler organiserade RSHA – en paraplyorganisation för säkerhetspolisen.

I maj 1942 utsattes Reinhard Heydrich för ett bombattentat i Tjeckoslovakien och fick så svåra skador att han avled en vecka senare.

© Polfoto & Scanpix

Müller skickades till sydamerika

Namn: Heinrich Müller
Ställning: Chef för Gestapo

Med flera tapperhetsmedaljer från första världskriget i bagaget tog Müller tjänst inom den preussiska polisen år 1919.

Tjugo år senare var han chef för Gestapo och deltog i verkställandet av förintelsen.

Müller sågs senast i Hitlers bunker dagen efter Führerns självmord.

Müllers egen död har aldrig bekräftats, och enligt vissa källor flydde han till Sydamerika.

Gestapo bekämpade statens fiender

Gestapo grundades år 1933 då Hitler utnämnde sin ställföreträdare Hermann Göring till preussisk inrikesminister – och därmed högste chef för polisen i Preussen.

Görings första drag var att ­reformera poliskåren och fylla leden med lojala nazister.

Målet var att skapa en topphemlig polis som opererade i det fördolda och hårdhänt slog ned på ­”alla tendenser som kunde bli skadliga för staten”.

Verklighetens Gestapo-­män bar anonyma kläder för att inte väcka uppmärksamhet.

© AKG/Scanpix

Redan året därpå tvingades dock Hermann Göring överlåta Gestapo till Heinrich Himmler.

Vid det laget var Himmler chef för polisen i München, och under hans ledning omvandlades Gestapo från att vara en preussisk polisstyrka till hela Tysklands hemliga statspolis.

Sin slutliga form fick Gestapo år 1939 då den hemliga polisen inordnades under Reichssicherheitshauptamt (RSHA) – Tysklands officiella säkerhetstjänst, ledd av Heinrich Himmlers ökände ­högra hand, Reinhard Heydrich.

RSHA omfattade dock inte bara Gestapo. Inom organisationen fanns även de beryktade dödspatrullerna, Einsatzgruppen, som Gestapo aktivt samarbetade med i Östeuropa.

”De erbjöd tusen kronor till den som kunde lämna information som ledde till att en mordbrand i en skräddarbutik kunde klaras upp. Jag kände till lite om den saken. Jag hade bara en tanke i huvudet: vad jag skulle kunna köpa i mat och kläder åt mitt barn och mig själv om jag hade tusen kronor”. Den danska angivaren Grethe Bartram.

Agenter från Gestapo ryckte in i de ockuperade områdena i den tyska arméns kölvatten och assisterade såväl Einsatzgruppen som lokala dödspatruller när judar, romer, motståndsmän, handikappade och godtyckligt utvalda personer sköts ihjäl och därefter kastades i massgravar, eller deporterades i ­tusental till de ondskefulla och fruktade koncentrationslägren.

I Östeuropa var Gestapos metoder ­öppet grymma, men i de ockuperade länderna i Västeuropa verkade organisationen mer i det fördolda.

Det betydde dock inte att terrorn och tortyrmetoderna var lindrigare där.

I länder som Nederländerna, Belgien, Danmark, Norge och Frankrike var Gestapoagenterna inledningsvis något försiktigare och använde sig i större omfattning av över­löpare för att avslöja och infiltrera motståndsgrupper, till exempel genom att locka med pengar, lägenheter eller andra förmåner.

”En dag fick jag syn på en annons från danska polisen i en Århus-­tidning. De erbjöd tusen kronor till den som kunde lämna information som ledde till att en mordbrand i en skräddarbutik kunde klaras upp. Jag kände till lite om den saken. Jag hade bara en tanke i huvudet: vad jag skulle kunna köpa i mat och kläder åt mitt barn och mig själv om jag hade tusen kronor”, berättade den danska angivaren Grethe Bartram efter kriget.

Det var Gestapo som låg bakom annonsen, och Grethe Bartram, som hade kopplingar till den kommunistiska motståndsrörelsen, blev en av de danska angivare som fick flest liv på sitt samvete.

Under krigets lopp angav hon fler än femtio personer för Gestapo. Bland offren fanns hennes egen bror och make.

I maj 1942 angrep tjeckiska agenter Heydrichs bil med en bomb. Den ökände nazistchefen dog ...

© Topfoto/Polfoto

... och som hämnd beordrade Hitler genast att 10 000 slumpvis utvalda tjecker skulle dö.

© Granger/Polfoto

Gestapo hängde upp fångar i armarna

När Gestapo fick ett namn hämtades den misstänkte oftast i sitt hem av två-tre Gestapoagenter och en grupp uniformerade SS-män.

Den misstänkte fick ett par minuter på sig att packa lite kläder och fördes därefter bort utan ett ord.

De fångar som utpekats som Tredje rikets fiender fick samma behandling oavsett om de satt i Gestapos celler i Shellhuset i Köpenhamn, på Victoria Terrasse i Oslo eller på Prinz-Albrecht-Straße i Berlin. Gestapos förhörsmetoder följde samma mönster överallt.

Inledningsvis lämnades den misstänkte oftast ensam i en mörk fängelsecell.

Inte förrän efter en vecka började förhören och tortyren, som bestod av bland annat misshandel med käppar, rep med knutar på, eller med knytnävarna. Mer avancerade tortyrmetoder var också vanliga.

Till exempel brukade Gestapos förhörsledare hänga upp folk i armarna, som bundits ihop bakom ryggen med handfängsel.

Efter kriget pekade anonyma Gestapomän ut sina flyende före detta kollegor för de allierade.

© Corbis/AOP

I tortyrkamrarna fick fångarna hänga så tills de svimmade eller tills ­armarna gick ur led.

Andra, än mer sadistiska tortyrmetoder förekom också, till exempel att skära sönder fångens fotsulor med rakblad och tvinga honom eller henne att gå på salt. Eller att sätta bensindränkta vaddtussar mellan tårna och fingrarna och tända på.

Vattentortyr, då förhörsledaren höll offrets huvud under vatten, användes också flitigt av Gestapo, och även elchocker ingick i repertoaren. Många gånger fästes den ena elektroden vid vristen och den andra vid könsorganen.

Gestapos lokala bödlar var brutalast

Tortyren utfördes i regel av lokala förhörsledare som behärskade språket och kulturen.

Lokala bödlar var vanligen mer fruktade än tyskarna, eftersom de lättare kunde bryta ned fångarna psykiskt och var mer brutala för att imponera på sina tyska arbetsgivare.

”Han hade en käpp i handen, sliten och fransig, och emellanåt höll han den under näsan och luktade på den, tydligen av gammal vana”. Motståndsmannen Mogens Fog om bödeln Birkedals metoder.

Detta gällde exempelvis både norrmannen Henry Rinnan och dansken Ib Birkedal, som båda var ökända och synnerligen iskalla och effektiva bödlar.

En av de fångar som torterades av Birkedal var den ledande motståndsmannen Mogens Fog. Han förhördes i Gestapos högkvarter i Köpenhamn år 1944 men vägrade att avslöja namnen på andra motståndsmän.

Tyskarna tröttnade på den motsträvige Fog och talade om att de nu blev tvungna att ta till ”andra metoder”. Därefter fördes Fog in till Birkedal klockan tre på natten.

”Han hade en käpp i handen, sliten och fransig, och emellanåt höll han den under näsan och luktade på den, tydligen av gammal vana”, skriver Fog.

Birkedal fräste och svor på både danska och tyska och hotade med att han ”kanske snart måste plocka fram tumskruvarna”.

Om Fog inte började prata snart, skulle han inte bara få stryk med käppen; tyskarna skulle dessutom spränga ett antal hus i Köpenhamn, fulla med civila, och därefter peka ut Fog som den skyldige.

När Mogens Fog trots det vägrade att prata, tvingades han fram över ryggen på en länstol medan Birkedal lät käpp­slagen hagla.

”För varje slag gjorde det mer och mer ont, precis när slaget fallit. Så småningom svängde han käppen länge före slaget, medan han frågade 'Nå? Nå?' Och minsta lilla beröring gjorde obeskrivligt ont.”

Mogens Fog klarade sig igenom Gestapos grymma tortyr utan fysiska men. Andra motståndsmän hade inte samma tur. Till exempel beskrev den franske officeren och läraren Louis Labussière Gestapos tortyrmetoder mycket detal­jerat vid rättegången i Nürnberg efter kriget.

Han berättade hur han i ett fångläger återförenats med sin kamrat Lalbue, som även han torterats av Gestapo.

”Han kunde inte röra fingrarna på höger hand efter att ha varit upphängd. Han hade blivit slagen och utsatts för elchocker. Han hade fått tändstickor upp under naglarna på händer och fötter, som lindats in i trasor innan tyskarna tände eld på tändstickorna. När fötterna och händerna var insvepta i lågorna hade en tysk stuckit en kniv i fötterna på honom samtidigt som en annan hade piskat honom. Flera av lederna på hans fingrar var helt bortbrända”, berättade Labussière.

Gestapos tortyrmetoder

Handkrossen

var en liten skruvtving som fångens hand placerades i. När bödeln vred på ett handtag krossades benen i handen långsamt, tills smärtan fick fången att bryta ihop och börja prata.

Sanningsserum

baserat på ämnet skopolamin användes för att få fångarna omtöcknade. De förväntades förlora all verklighetsuppfattning och därför svara sanningsenligt på alla Gestapos frågor.

Vattentortyr

användes oftast mot folk från franska motståndsrörelsen. Fångens huvud trycktes ned under vatten så länge att han höll på att drunk­na. I andra fall sattes fången i iskallt vatten.

I motståndsgrupperna kände man väl till Gestapos metoder, och när någon medlem greps visste de övriga att det bara var en tidsfråga innan tortyren knäckte deras stackars kamrat.

Enda hoppet för motståndsgruppen var att den torterade skulle stå ut tillräckligt länge, tills eventuella vapendepåer hann flyttas och övriga motståndsmän hann fly.

Gestapo var så fruktat, särskilt under krigets sista år, att många inom motståndsrörelsen valde att begå självmord hellre än att hamna i Gestapos tortyr­celler.

Många bar på sig ampuller med dödligt gift som de snabbt kunde svälja om de greps av Gestapo.

Gestapos danska högkvarter brann ned till grunden efter britternas bombanfall.

© Scanpix

Brittisk bombräd dödade 86 barn

En av de största attackerna mot Gestapo ägde rum den 21 mars 1945 då 18 brittiska Mosquito-­plan bombade Gestapos högkvarter i Shellhuset i Köpenhamn.

Anfallet kom efter en vädjan från danska motståndsrörelsen som hoppades att bombningen skulle befria fångar och förstöra Gestapos arkiv över motståndsmän.

Bomberna förstörde högkvarteret och dödade fler än hundra Gestapomän och tyska soldater.

Ett av planen störtade emellertid intill en katolsk flickskola på Frederiksberg, vilket dessvärre ledde till att flera av de brittiska piloterna tog fel och trodde att skolan var det tänkta målet.

Det ödesdigra missförståndet kostade 86 skolbarn livet.

Gestapo mördade in i det sista

År 1944 – då ryssarna gjorde stora framryckningar på Östfronten och de allierade landsteg i Normandie i Frankrike – nådde Gestapos mord och terror sin blodiga kulmen.

Godståg fyllda med judar, motståndsmän och civila gisslan från de ockuperade länderna gick i skytteltrafik till förintelselägren i öster. Och även när de allierade närmade sig Paris fortsatte Gestapo att tömma sina fängelseceller och skicka mängder med fångar österut för att de allierade inte skulle hinna få tag på dem.

Så sent som den 18 augusti 1944, då Gestapo lämnade Paris, rullade en konvoj med 1 600 fångar mot Tyskland, trots högljudda protester från Röda korset. Nästan alla fångarna dog i koncentrationsläger i Tyskland.

Gestapo fortsatte att sprida skräck i de ockuperade länderna in i det sista och upplöstes inte förrän de allierade styrkorna fick fotfäste på tyskt territorium.

De mest hårdföra fortsatte att utföra sina grymma dåd även då. Det gällde bland andra Gestapobödlarna Henry Rinnan och Ib Birkedal, som torterade och dödade motståndsmän ända fram till krigets allra sista dagar år 1945.

Hermann Göring, Gestapos grundare, var en av de åtalade i Nürnberg.

© Roger-Violet/Polfoto

Gestapos förbrytelser avslöjades i Nürnberg

Gestapo-bödel anlitades av USA

Vissa Gestapoanställda valde att begå självmord hellre än att falla i ryssarnas eller amerikanernas händer. De flesta brände sina identitetshandlingar, klädde sig i civila kläder och försökte gömma sig i de enorma flyktingströmmarna.

Ett fåtal lyckades fly undan sitt ansvar. Det finns flera exempel som visar att före detta Gestapomän anlitades av de allierade, som under efterkrigstiden hade mer att göra med att spionera på varandra än med att jaga krigsförbrytare.

En av dem som anställdes av de allierade var den ökände Gestapomannen Klaus Barbie – ”slaktaren från Lyon” – som enligt vissa historiker hade ansvaret för omkring 14 000 likvideringar i Frankrike.

Trots sitt förflutna blev Barbie anställd av USA:s militära underrättelsetjänst (CIC) som ansåg att Barbies skicklighet som underrättelseagent var värdefull i kampen mot kommunismen.

Därför hölls han gömd undan de franska myndigheterna tills CIC hjälpte honom till Bolivia år 1951.

Först 32 år senare utlämnades han till Frankrike, där han dömdes till livstids fängelse för brott mot mänskligheten.

Under rättegången kunde hans forna offer berätta i detalj om de fruktansvärda plågor som Barbie utsatt dem för. Men den gamle Gestapomannen visade inga tecken på ånger:

”Jag bekämpade motståndsrörelsen – som jag respekterar – på ett brutalt sätt. Men det var en del av kriget.”