Fransk regeringschef ville straffa judarna hårdare

Ett hittills okänt dokument visar att Philippe Pétain, som ledde den icke ockuperade delen av Frankrike under andra världskriget, var starkt antisemitisk.

Pétains syn på judar har inte varit särskilt väldokumenterad, men nya dokument visar att den franske ledaren var antisemitisk.

Ett nyligen upptäckt dokument visar att Philippe Pétain, ledare för den icke ockuperade delen av Frankrike under andra världskriget, var starkt antisemitisk. Papperet från 1940 innehåller utkast till en mängd lagar, som skulle avskilja Frankrikes judar från resten av samhället.

Det är den erkände nazist­jägaren Serge Klarsfeld som har undersökt det graverande dokumentet. På skrivelsen har Pétain gjort små blyertsanteckningar, som syftar till att göra de diskriminerande lagarna ännu striktare. T ex var ättlingar till judar födda i Frankrike före 1860 undantagna i originaltexten, men detta undantag har Pétain strukit. Regeringschefen har också utökat listan över yrken som judar inte fick ha.

Philippe Pétain

Dokumentet har anonymt överlämnats till Förintelsemuseet i Paris. Dess äkthet, och att det är Pétains handstil, har verifierats av experter.

Philippe Pétain