Shutterstock

Vem avslöjade Anne Franks gömställe?

Efter att ha gömt sig i drygt två år hittades Anne Frank och sju andra plötsligt av tyskarna. Blev de angivna eller var det en slump?

Den 4 augusti 1944 stormade den tyska säkerhetspolisen ett hus i Amsterdam, som i över två år hade hyst åtta gömda judar.

Bland de gripna som gömt sig för nazisterna fanns tonårsflickan Anne Frank.

Hon avled året därpå i ett koncentrationsläger, men hennes dagbok från tiden då hon var gömd gjorde henne världskänd efter andra världskriget.

Sedan den ödesdigra augustidagen 1944 har historiker diskuterat vem den person som avslöjade Anne Franks gömställe för tyskarna var.

Anne Frank var bara femton år när hon dog av tyfus i ett läger.

© Imageselect

Över 30 misstänkta personer

Under årens lopp har över trettio personer pekats ut som skyldiga i olika undersökningar, men hittills har ingen kunnat lägga fram några entydiga bevis.

Bland de mest troliga misstänkta är en lagerarbetare och en städerska, som arbetade för det företag, på vars bakgård Anne Frank gömde sig.

Undersökningar och intervjuer har dock inte gett några bevis för deras skuld.

En del historiker har föreslagit att Anne Frank inte angavs, utan att hon upptäcktes av en slump.

Enligt en nederländsk undersökning kan polisen ha varit i färd med att utreda ett fall med falska ransoneringskuponger, när de av en slump upptäckte de åtta gömda personerna.

Att Anne Franks eventuella angivare någonsin kommer att identifieras är tveksamt. Någon dokumentation från gripandet existerar inte, och de flesta vittnen är i dag avlidna.