Shutterstock

Vad betyder ordet ”holocaust”?

Redan på medeltiden användes ordet som en beteckning för folkmord, men vad betyder det egentligen?

Ordet ”holocaust” kommer av det grekiska ordet holokauston, en sammansättning av orden holos, ”hel”, och kaustos, ”bränd”.

Holokauston var en särskild form av djuroffer, i vilket offerdjuret brändes helt till aska. I grekisk och romersk mytologi tog gudarna endast emot offer av denna typ.

Ordet användes första gången av engelska krönikeskrivare omkring år 1190 för att beskriva massakern på judar under den engelske kungen Rikard I Lejonhjärta.

Ordet förknippades inte specifikt med judar, utan användes från 1600-talet som synonym för en stor massaker.

År 1895 beskrev dagstidningen New York Times exempelvis osmanernas folkmord på kristna armenier som en holocaust.

I oktober 1941 betecknades judeförföljelsen för första gången som Holocaust med stort H i tidskriften American Hebrew.

Det var dock först på 1960-talet som nazisternas försök att utrota judarna blev allmänt känt som Holocaust på engelska, förintelsen på svenska.