Påstående: Naturliga orsaker bakom dödssiffrorna

De som hyser denna åsikt hävdar att dödssiffrorna för judar som dödades under Förintelsen är starkt överdrivna.

Röda korset bestrider att de skulle ha framställt det dokument som används av förintelsens förnekare.

PÅSTÅENDE: : Antalet judar som dog under Förintelsen är kraftigt överdrivet. Högst 200000–300000 dog – och av naturliga orsaker.

FAKTA: Forskarna uppskattar att mellan 5,5 och 6 miljoner judar mördades under Förintelsen. Myten om att ”bara” 200000 dog är hämtad ur studien ”General Psychologus” skriven av en okänd författare, Alexander Scronn. Namnet är troligen en pseudonym, och boken gavs ut 1965 i Brasilien – ett land där många tyska nazister bodde efter kriget. Scronn säger sig basera siffrorna på fakta från internationella Röda korset.

Scronns påståenden har många gånger dementerats av Röda korset. Trots detta använder förnekarna fortfarande Alexander Scronn som ett sanningsvittne.