På en kal sankmark utanför huvudlägret i Auschwitz byggde fångarna sitt eget förintelseläger.

Påstående: Gas alltför riskfyllt

Enligt detta påstående kunde nazisterna omöjligen ha använt Zyklon B-gas, eftersom det var alltför riskabelt.

17 januari 2011 av Else Christensen

PÅSTÅENDE: : Nazisterna kan inte ha använt Zyklon B-gas i krematoriebyggnaderna. Kombinationen av den giftiga gasen och värmen från ugnarna skulle ha orsakat våldsamma explosioner.

FAKTA: I praktiken stämmer det att stora mängder av gasen Zyklon B i luften tillsammans med ugnarnas hetta skulle ha orsakat en kraftig explosion i krematorierna. Men vetenskapliga undersökningar visar att den mängd koncentrerad gas som krävdes för att döda människor i gaskamrarna var 200 gånger lägre än den som krävs för att det ska kunna uppstå en explosion.

Även om nazisterna hade överdoserat gasen rejält, skulle mängden fort­farande ha varit alltför liten för att kunna orsaka en explosion.

Kanske är du intresserad av...