Carsten Koall/Getty Images
Begravning Kaiser Wilhelm-institutet för rashygien

Mengeles offer får frid till slut

Omkring 16 000 benrester från Nazitysklands rashygieniska försök har nu äntligen fått en ordentlig begravning. Benen kommer från Kaiser Wilhelm-institutet, där bland andra läkaren Josef Mengele bedrev sina försök.

År 2014 dök kvarlevor av minst 54 offer för nazisternas brott upp i Berlin. Nu har de till slut begravts.

”Det är vår plikt, även om det har tagit lång tid, att ge dessa offer frid – trots att vi inte känner till deras namn”, säger ordföranden för Fria universitetet i Berlin, Günter Ziegler.

Kvarlevorna hittades på universitetets område under en arkeologisk utgrävning och tillhör troligen offer för de rasistiska studier som bedrevs fram till Nazitysklands kollaps 1945. Studierna utfördes på det som då hette Kaiser Wilhelm-institutet för rashygien. Där utfördes mätningar och experiment på minoriteter – experiment som ofta hade en dödlig utgång.

16 000 ben dök upp

Sammanlagt har nu 16 000 delar av ben begravts. Universitetet valde medvetet att inte utföra närmare klassificeringar av vilka benen kan ha tillhört, eftersom man var rädd att det skulle följa de rasistiska tankegångar som låg bakom experimenten.

Sannolikt är dock att bland andra den ökände doktor Josef Mengele, som då var verksam vid institutet, har arbetat med benen.

Som en del av institutets arbete hade många av benen fått inskriptioner som angav varifrån de kom. Det var bland annat tydligt att flera kom från de tyska kolonierna i Afrika.

Omkring 230 personer bjöds in till begravningsceremonin i Berlin, och bland dessa fanns representanter för bland annat judiska och afrikanska organisationer.

Tysklands koloni Kamerun

En del av de 16 000 benrester som hittades kan ha tillfört infödda personer från Tysklands forna kolonier i till exempel Kamerun.

© Public Domain, Das Bundesarchiv