I gettona firades sabbaten som vanligt. I koncentrationslägren fick man improvisera.

Kunde judarna utöva sin tro i lägren?

Jag har sett bilder av judiska bönböcker från Auschwitz. Var religion tillåten i lägren?

Den nazistiska ideologin förbjöd all religion i koncentrationslägren. Trots det lyckades judarna upprätthålla firandet av sina högtider. Allt som krävs för en judisk gudstjänst är nämligen att tio män samlas för att be. Gudstjänsterna kunde därför pågå i smyg på kvällen, efter att fångarna hade låsts in i sina baracker.

Till skillnad från situationen i dödslägren, där judarna fråntogs alla sina saker, kunde fångarna i arbetslägren behålla vissa personliga tillhörigheter, bl a bönböcker, som användes vid de improviserade gudstjänsterna. Vittnesbörd från överlevande berättar om hur judarna i lägren regelbundet undervisade varandra i religion och på så vis höll sin tro levande.

Kanske är du intresserad av...