Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Krig - Förintelsen

Auschwitz-Birkenau

På hösten 1941 skickades tusentals ryska krigsfångar till Auschwitz. De skulle bygga ut lägret för att öka kapaciteten.

Auschwitz blev för litet

År 1941 hade lägret i Auschwitz blivit för litet för det ständigt ökande antalet fångar. Därför tvingades ny­anlända krigsfångar dränera och plana ut ett vattensjukt område två kilometer därifrån och börja bygga Auschwitz II, som fick namnet Birkenau.

Med sina fyra gaskammare och tillhörande krematorier blev lägret centrum för judeutrotningarna i Auschwitz. Först gick tågspåren inte ända in i Birkenau utan stannade utanför lägrets karaktäristiska huvudingång. När boskapsvagnarna med judar anlände började sorteringen omedelbart.

Fångarnas alla ägodelar konfiskerades och transporterades till lägrets lagerbyggnader. Därefter skickades arbetsdugliga fångar till det så kallade karantänområdet, där de skulle brytas ned fysiskt och psykiskt för att inte göra uppror. Senare hamnade de i mans- respektive kvinnobarackerna. Barn, gamla och icke arbetsföra skickades direkt till gaskamrarna, som låg avskilda från resten av lägret.

Så såg Auschwitz ut

Birkenau byggdes ständigt ut, ända tills 1944 då Röda armén närmade sig. Få en överblick över lägret:

Likbränningsgravar

Närkrematorierna var överbelastadebrände judiska straffångar dedöda i stora massgravar. Sammanlagt 107.000 lik brändesi utkanten av Birkenau.

Canada

Lagerbyggnaderna var proppfullamed tusentals koffertar, kläder, glas-ögon och guldtänder.

Allt var stulet från demördade och ditforslat av judiska fångar,som ironiskt kallade platsen Canada efterdet rika landet i väster.

Arbetet med attsortera sakerna var eftertraktat. Det gavtillgång till maten i de dödas väskor.

Krematorium II och III

Dolda bakom björkar låg gaskamrarnaoch krematorierna.

De högeffektivakrematorierna kunde undanröja upp till4.000 människor per dygn.

Latriner

Järnvägsspår

År 1944 drogsspåren ända in i Birkenau för atteffektivisera mördandet.

Nuut fördes den fruktade gallringenbara 100 meter från gaskamrarna.

Latriner

Hela 10.000 fångarsamsades om de 58 toaletthålenunder de få minuter morgon ochkväll då toalettbesök tilläts.

Dysenteri grasserade i lägret ochdärför uträttade fångarna oftastsina naturbehov där de stod.

Karantänläger

Här hamnadenya fångar – inte för att hämtasig från smittsamma sjukdomarutan för att bli nedbrutna.

Fångarnaarbetade upp till 18 timmarper dygn med att gräva diken ochdränera våtmarker.

De tvingadest.ex. stå med lyfta armar i fleratimmar. Lägret rymde cirka 4.000–6.000 fångar i upp till åtta veckor

Läs också:

Förintelsen

Auschwitz – Förintelsens huvudstad

31 minuter
Förintelsen

De allierade kände till Förintelsen redan 1942

3 minuter
pius xii förintelsen vatikanen
Förintelsen

Vatikanens interna uppgifter: Judarna överdriver nazistiska massakrer

2 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj