United States Holocaust Memorial Museum
Koncentrationsläger

Hur många romer dödade nazisterna?

Judarna var inte de enda som nazisterna försökte utrota under Förintelsen. Även ett stort antal av Europas romer slutade sina dagar i koncentrationsläger, där de mördades systematiskt.

Romerna är ett underlägset folk och ”fiender till den rasbaserade staten”. Så beskrevs romerna i ett särskilt dekret, som nazisterna tillfogade till de rasistiska Nürnberglagarna i november 1935. Därmed placerades romerna i praktiken i samma kategori som judarna – och dömdes till utrotning i Förintelsen.

I början av andra världskriget deporterades de flesta romer i Tyskland till Polen, där de utnyttjades som slavarbetare. De som inte slet ihjäl sig slutade sina dagar i koncentrationsläger som Bełźec, Sobibór och Treblinka.

Nazisterna dödade alla som stack ut

Judarna och romerna var inte de enda som blev offer för Förintelsen. Nazisterna dödade systematiskt alla grupper som inte passade in i deras bild av ett renrasigt Tredje rike.

Homosexuella i koncentrationsläger
© USHMM

Homosexuella

Antal dödade: 10 000–15 000

Hitlers planer för ett mäktigt tyskt herrefolk hade inte plats för homosexuella, som förföljdes, torterades och avrättades. År 1936 etablerade nazisterna Rikscentralen för bekämpande av homosexualitet och abort, som hade till uppgift att kartlägga och registrera homosexuella.

Funktionsnedsatt
© Vancouver Holocaust Education Centre

Mentalt och fysiskt funktionsnedsatta

Antal dödade: Ca 250 000

Personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar försvagade i nazisternas ögon den ariska rasen. Därför infördes 1933 en lag som tillät påtvingad sterilisering av personer med fysiska eller psykiska åkommor. Under kriget genomförde nazisterna ett antal så kallade rashygieniska program, som tog livet av cirka en kvarts miljon funktionsnedsatta och sjuka.

Armbindel
© Coreyjo

Jehovas vittnen

Antal dödade: Minst 1 500

Medlemmar av Jehovas vittnen vägrade att erkänna någon annan auktoritet än Gud. De ville därför inte förklara sig lojala mot Hitler, gå med i nazistpartiet eller gå ut i krig för Tredje riket. Många tusen Jehovas vittnen sattes därför i koncentrationsläger, där de bar en armbindel med en lila triangel.

Andra sattes i särskilda läger för romer, där de dog av svält och sjukdomar, medan tiotusentals romer mördades av dödspatruller i Östeuropa och på Balkan.

Efter en order från Heinrich Himmler skickades många romer i tyskockuperade områden efter december 1942 till dödslägret Auschwitz-Birkenau. Där utsattes somliga för medicinska försök, medan andra gasades ihjäl.

Folkmordet glömdes bort

Historiker kan inte med säkerhet slå fast hur många romer nazisterna dödade under andra världskriget. De flesta historiker bedömer emellertid att tyskarna och deras allierade tog livet av omkring 500 000 av Europas 1–1,5 miljoner romer.

Efter andra världskriget glömdes brotten mot romerna i stor utsträckning bort.

Koncentrationsläger

Många tusen romer slutade sina dagar i nazisternas utrotningsläger – bland annat i Bełźec.

© United States Holocaust Memorial Museum

Folkmordet nämndes knappt i rättegångarna mot nazisterna, och romerna uppmärksammas inte på de monument som hedrar nazisternas offer.

Nazisternas utrotning av romerna – som historikern Eve Rosenhaft, som är verksam vid University of Liverpool, har kallat ”den bortglömda förintelsen” – erkändes formellt av Västtyskland först 1979.