Hade italienarna koncentrationsläger?

När italienarna 1911 gick in i Afrika och lade under sig Libyen, inledde libyerna en envis motståndskamp. Då Mussolini kom till makten i Italien 1922, slog han tillbaka hårt.

Historikerna beräknar att över 50000 människor miste livet i de italienska koncentrationslägren i Libyen.

80000 libyer i koncentrationsläger

Mellan åren 1928 och 1932 internerade italienarna över 80000 libyer i koncentrationsläger. Uppskattningsvis dog minst 50000 av dem – antingen av svält eller genom av­­rättning. Samtidigt förgiftade den italienska ockupationsmakten vatten­reservoarer, man bombade byar med senapsgas och konfiskerade böndernas djur. För att förhindra att upprorsmännen gick över grän­sen till Egypten, byggde italienarna dessutom ett 30 mil långt taggtrådshinder.

Först när den libyske upprorsledaren Omar Mukhtar dödats i september 1931, mildrade italienarna sin terrorregim. Libyen var en italiensk koloni fram till år 1943.