Imageselect
pius xii förintelsen vatikanen

Beryktad påve kände till judeutrotningar

Nyligen återfunna dokument visar att Påve Pius XII tidigt fick kännedom om Nazitysklands judeutrotningar. Han valde emellertid att förtiga uppgifterna.

Påve Pius XII visste mer om Nazitysklands judemassakrer än man hittills har trott. Trots illavarslande uppgifter från Vatikanens egna källor undanhöll han informationen från den amerikanska regeringen.

Det är en grupp tyska historikers preliminära slutsats sedan Vatikanen i mars öppnat arkiven med Pius XII:s krigsdokument.

USA bad Vatikanen om råd

Enligt veckotidningen Die Zeit och morgontidningen Washington Post, som båda har intervjuat Hubert Wolf, som leder den tyska studien, överlämnade en amerikansk diplomat en hemlig rapport till Vatikanen i september 1942.

Rapporten, som grundade sig på information från den judiska föreningen Jewish Agency, innehöll information om att hundratusen judar dödats i och kring Warszawa och femtiotusen i den ukrainska staden Lviv.

USA ville veta om Vatikanen kunde bekräfta rapporten via sitt nätverk. Enligt Wolf visar arkivet att Vatikanen en månad tidigare fått veta av Lvivs grekisk-katolska biskop att tvåhundratusen judar mördats i Ukraina.

Bevis på antisemitism i Vatikanen

I september fick påven även varningar om massakrer i Warszawa via en italiensk affärsman. Trots det svarade Vatikanen USA att den hemliga rapporten inte kunde bekräftas.

Det berodde enligt Wolf på att en påvlig ämbetsman i ett internt dokument uttryckt tvivel om den judiska rapporten, eftersom judar ”lätt överdriver”, medan ”orientalerna” – en hänvisning till Lvivs biskop – ”inte kännetecknas av ärlighet”.

Enligt Wolf visar de antisemitiska uppgifterna varför påven teg om förintelsen under hela kriget.

Han anser att det belastande dokumentet avsiktligt utelämnades ur de tusentals dokument som Vatikanen senare offentliggjorde i ett försök att försvara påve Pius XII mot den massiva kritiken om att han aldrig uttalade sig offentligt mot förintelsen.

Påvens försvarare har i stället påpekat att Pius under kriget bad katolska kyrkans kloster och andra institutioner att gömma judar på flykt, varigenom han räddade tusentals liv.