Yad Vashem “The Auschwitz Album”
judar på ramp lead

Auschwitz: Från tåget till gaskammaren

Nazisternas utrotning av Europas judar är i full gång 1944. En tysk fotograf dokumenterar fasorna, när ett tåg med ungerska judar på våren kommer till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.

Amerikanska styrkor nådde den 11 april 1945 fram till koncentrationslägret Dora-Mittelbau i södra Harz. Tyskarna hade dessförinnan evakuerat större delen av lägret, och endast ett fåtal fångar fanns kvar – bland dem 19-åriga Lilly Jacob från Ungern.

Året innan hade hon och hennes familj deporterats till förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Omedelbart efter ankomsten skildes Lilly från sina föräldrar och småbröder. Hon hoppades få se dem igen.

Lilly kom senare till Dora-Mittelbau, där hon skulle montera ihop V-2-raketer i en underjordisk fabrik. När lägret befriades låg Lilly i sjukstugan med tyfus. I en låda i byggnaden gjorde hon ett kusligt fynd i form av ett vackert inbundet fotoalbum.

judar album mapp

Lilly Jacob fann ett kvarlämnat fotoalbum i koncentrationslägret Dora-Mittelbau.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Lilly såg direkt att albumet var fyllt med bilder från Auschwitz. Fotografierna visar ankomsten av en transport med ungerska judar i maj eller juni 1944.

Albumet dokumenterar processen från judarnas ankomst till dödslägret och fram till de sista ögonblicken, innan de förs in i gaskamrarna.

Vem som tog bilderna är ovisst. Det kan ha varit Ernst Hofmann eller Bernhard Walter – de SS-män som skulle ta ID-foton av alla lägrets fångar. Historikerna vet inte varför bilderna togs.

ANKOMSTEN

Judar ankomst tågstation

Skorstenarna till Krematorium II och Krematorium III syns i bakgrunden. Många av dem som anlände till lägret kremerades där samma dag som de kommit.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Judarna sätts av i helvetets förgård

Mellan den 15 maj och den 9 juli 1944 deporterades över 434 000 ungerska judar till nazisternas koncentrationsläger. De flesta hamnade i Auschwitz-Birkenau. Tågen rullade in vid en perrong i lägret, varpå judarna föstes ut ur de överfyllda vagnarna. Omkring 80 procent gasades ihjäl kort efter ankomsten.

LÄGRET

Judar lägret karta

Auschwitz-Birkenaus krematorier (markerade med rött) kunde kremera omkring 9 000 kroppar om dagen.

© Mauro Piccardi/Imageselect

Auschwitz-Birkenau är en dödsfabrik

Huvudlägret, Auschwitz I, öppnades 1940 och hyste företrädesvis politiska fångar. Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau) från 1942 var ett förintelseläger med fyra gaskamrar och krematorier, medan Auschwitz III, där fångarna tillverkade gummi och syntetisk bensin, uppfördes av den tyska kemikoncernen IG Farben.

UPPDELNINGEN

Judar tågstation bild

I bakgrunden syns Auschwitz-Birkenaus centrala vakttorn, vars öppning tåget med de dödsdömda judarna passerade genom på vägen in i lägret.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

De nyanlända delas upp

När SS-vakterna fått ut alla ur vagnarna blev de nyanlända tillsagda att lägga sina ägodelar i högar på avlastningsperrongen. Därefter delades judarna in i två grupper utifrån kön och ålder: Män och äldre pojkar i den ena, kvinnor och barn i den andra.

URVALET

Judar granskas av soldat

Kvinnan på bilden, Geza Lajtos, överlevde sin vistelse i Auschwitz-Birkenau, men avled i ett annat koncentrationsläger i mars 1945.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Läkare utfärdade dödsdomarna

Nu inleddes det så kallade urvalet. SS-läkare bedömde de nyanlända. Syftet var att avgöra vilka av judarna som var ”arbetsdugliga”. En del av de nyanlända ombads att uppge sin ålder, och om de behärskade något hantverk, men de flesta bedömdes enbart utifrån hur de såg ut.

SLAVARBETE

Judar i pyjamas slavar

Sammanlagt omkring 1,1 miljon judar deporterades till Auschwitz – av dessa valdes 200 000 ut till slavarbete, resten dödades omedelbart.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Fångarna är bara nummer

De judar som i SS-männens ögon var starka och friska nog att arbeta skickades vidare in i lägret. Där fick de håret avrakat, de avlusades och fick ett nummer tatuerat på vänster underarm. Till sist fick de en randig fångdräkt och en plats i någon av lägrets baracker.

ÄGODELAR

Judar i lägret

De konfiskerade ägodelarna sorterades och förvarades i byggnader i den så kallade Kanada-avdelningen i Auschwitz-Birkenau.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Bagaget plundras

En särskild grupp fångar utgjorde lägrets Sonderkommando och till deras uppgifter hörde att gå igenom de nyanländas väskor och sortera alla ägodelar. Kläder, skor och smycken lades i stora högar, så att allt av värde skulle kunna återanvändas i Tredje riket. När sorteringen var klar var de flesta av de ursprungliga ägarna redan döda.

DÖDSDÖMDA

Judar står i kö i lägret

De personer som enligt läkarna inte lämpade sig för slavarbete skickades direkt till gaskamrarna.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Direkt till gaskamrarna

De allra flesta av judarna – framför allt kvinnor, barn, sjuka, gamla och personer med funktionshinder – ratades av SS-läkarna och skickades till lägrets gaskammare. Första anhalten var ett omklädningsrum, där judarna blev tillsagda att klä av sig för att duscha. Att de i själva verket skulle gasas ihjäl visste de inte.

VÄNTETID

Judiska kvinnor och barn

Judarna visste inte vad som väntade dem, medan de satt i dungen utanför gaskamrarna.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Dödens gröna väntrum

Sommaren 1944 fick personalen i Auschwitz-Birkenau ett problem: Gaskamrarna och krematorierna hade inte kapacitet att hantera alla de judar som anlände med tågen från Ungern. Många judar fick därför en sista lugn stund i en dunge utanför gaskamrarna.

SISTA ÖGONBLICKEN

Judar kvinnor och barn i skogen

Från 1944 ratades alla barn under 14 år automatiskt som arbetskraft och skickades till gaskamrarna.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Väntan tar slut

När det blev plats i ”omklädningsrummet” fördes de väntande in till sin död. Tyskarna deporterde omkring 216 000 judiska barn under 18 år till Auschwitz-Birkenau. Av dessa gasades de allra flesta omedelbart, andra utsattes för fasansfulla ”medicinska” försök av doktor Josef Mengele.

UPPTÄCKTEN

Judar pojke och flicka

Lilly fick syn på sina bröder på ett av fotografierna. År 1980 skänkte hon Auschwitz-albumet till de israeliska myndigheterna.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Lilly Jacob hittar sin familj

Medan Lilly Jacob bläddrade i fotoalbumet fick hon syn på en bild av Sril och Zelig – hennes bröder – i vimlet utanför tågvagnarna. Båda gasades ihjäl. Under åren efter andra världskriget sökte många överlevande judar upp Lilly i hopp om att hitta ett foto av någon av sina anhöriga, som försvann under Förintelsen.