Photo collection Anne Frank House, Amsterdam

Anne Franks angivare avslöjad av tidigare FBI-agent

Efter sex års forskning är en internationell expertgrupp beredd att peka ut den man som avslöjade Anne Franks gömställe.

Analyser av dna, artificiell intelligens och big data användes för att besvara frågan: Vem avslöjade den judiska flickan Anne Franks gömställe, vilket ledde till att hon dog? I sex år gick en expertgrupp led av den tidigare FBI-agenten Vince Pankoke igenom alla spår, och i boken The Betrayal of Anne Frank presenterar de nu namnet.

År 1944 hade Anne Frank och hennes familj i två år undgått deportation till ett koncentrationsläger genom att gömma sig i ett hemligt rum i en lagerbyggnad. Men den 2 augusti avslöjade någon familjen Franks gömställe.

Vince Pankokes team gick igenom alla tillgängliga spår, bland annat en anonym lapp, som Anne Franks far fick strax efter kriget. Spåren pekade på en person vid namn Arnold van den Bergh. Han arbetade på det kontor som sålde konstverk stulna från judar till nazistledaren Hermann Göring.

Alla de moderna utredningsmetoderna till trots är van den Bergh inte något ess som Pankokes team oväntat har ryckt fram ur ärmen. Ett flertal historiker har tidigare misstänkt van den Bergh, som enligt boken är den mest sannolike angivaren.

Redan 1963 utreddes misstankarna mot Arnold van den Bergh av en privatdetektiv, som Anne Franks far anlitat. Men detektiven rentvådde honom. Det gör många kritiska Anne Frank-experter än i dag, och de kritiserar den nya boken för att sakna bevis.

© Stadsarchief Amsterdam

Ville rädda sitt eget skinn

Pankokes utredning visar att van den Bergh – som själv var jude – sannolikt angav andra judar för att försöka rädda sig själv och sin familj.

Arnold van den Bergh hade från början lyckats bli registrerad som ”icke-jude” av ockupationsmakten, men avslöjades senare. Efter det angav han enligt Pankokes utredning andra judar för att rädda sig själv och sin familj.

På så sätt lyckades han undvika att hans döttrar skickades till koncentrationsläger. Av de åtta judiska personer som gömde sig i lagerbyggnaden var det emellertid enbart Anne Franks far som överlevde vistelsen i koncentrationslägret.