Finska barn evakuerades till Sverige

70.000 finska barn skickades till Sverige undan andra världskriget. Det var en omfattande humanitär hjälpinsats – men hur bra var den för barnen?

Barn och bagage prickas av våren 1944 då den andra evakueringen av befolkningen på Karelska näset påbörjades.

© Sa kuva