Far och son blir nya ägare till tyskt plan från andra världskriget

I mars dök ett tyskt Messerschmitt-flygplan upp ur jorden i Danmark. Inget museum har gjort anspråk på planet, så nya ägare blir därför den pojke och hans far som fann planet på sin mark.

Fjortonårige Daniel Kristiansen har tillsammans med sin pappa blivit ägare till delarna av det tyska Messerschmitt-jaktplan, som de i våras hittade på sin åker.

© Henning Bagger/Scanpix

Våren 2017 skulle 14-årige Daniel Kristiansen skriva ett skolarbete om andra världskriget.

I samband med det kom hans pappa att tänka på en historia som hans farfar berättat om att ett tyskt jaktplan skulle ha störtat på familjens mark.

Piloten hade kondomer ombord

Med hjälp av metalldetektor och en grävmaskin fann de allt fler delar av planet, och till slut hittade de även mänskliga kvarlevor och ammunition mellan fem och sex meter ned i marken – och då kontaktade de myndigheterna.

Alla delar har grävts upp, däribland även en soldatbok med pilotens namn – Hans Wunderlich – och en plånbok med bland annat mynt och kondomer.

Planet är en Messerschmitt Bf 109, som är ett enmotorigt jaktplan, och enligt tyska militära arkiv störtade det den 10 oktober 1944.

Arvsrätten går till upphittarna

Tysken Hans Wunderlich har inte lämnat efter sig några släktingar, och inga danska museer har gjort anspråk på planet. Därför är det markägarens – det vill säga Daniel och Klaus Kristiansens egendom.

Vad kommer att hända med planet?

”Det är en bra fråga, för vi vet inte ännu. Det kan hända att det till en början blir en lokal utställning av det. Om någon vill köpa det, så kan vi kanske diskutera det, men det är inte det som ligger närmast till hands. Men det ska inte heller bara ligga här”, säger Klaus Kristiansen.

Daniel Kristiansen lämnade in sitt skolarbete innan planet hittades, men Klaus Kristiansen säger att han fick ett bra betyg på det.