Shutterstock & @Sprinter99880
Dnepr-floden

Efter dammkatastrofen: andra världskrigets döda dyker upp

Sprängningen av Nova Kachovka-dammen i Ukraina har inte bara drivit flera tusen människor från hus och hem – den har även blottat påminnelser om ett av de blodigaste kapitlen i landets historia.

Den 6 juni sprängdes Nova Kachovka-dammen i Ukraina i luften, vilket gjorde att omkring 18 kubikkilometer (17 680 000 000 ton) vatten från floden Dnepr började välla ut i Chersonregionen.

Ryssland och Ukraina anklagar varandra för att stå bakom angreppet, som redan har tvingat många tusen ukrainare på flykt från sina hem.

En sak är dock säker: Bilder visar hur den forna reservoaren har förvandlats till ett enormt lerområde. I området har det dykt upp ett stort antal mänskliga kvarlevor, som enligt experter härrör från andra världskriget.

Bilder visar kranier utspridda i leran – på ett sitter det en hjälm från andra världskriget. På grund av striderna i området har bilderna ännu inte kunnat verifieras av oberoende bedömare, men det skulle inte vara förvånande om kvarlevorna är från andra världskriget.

Under kriget för 80 år sedan utkämpade nämligen tyskarna och Röda armén hårda strider om precis det område som nu är i centrum för Ukrainas motoffensiv mot de ryska ockupanterna.

Se de kvarlevor som hittats i leran:

450 000 döda vid floden

Slaget vid Dnepr 1943 var en av de största militära operationerna under andra världskriget, då 2,6 miljoner sovjetiska soldater försökte återerövra staden Nikopol på Dneprs västra strand från 1,1 miljoner väl förskansade tyskar.

Redan innan slaget inleddes släppte tyska flygplan ner flygblad med propaganda över de sovjetiska styrkorna. Flygbladen varnade ryssarna inför det blodiga slag som väntade:

”Tyskarna har klätt Dneprs västra strand med betong och stål. Vi har skapat en Östvall, som är lika ogenomtränglig som Västvallen i väster. Ni skickas rakt i döden. Döden väntar er vid Dnepr. Stanna innan det är för sent!” löd varningen.

Propagandan skulle få delvis rätt. Många skickades rakt i döden, och slaget kostade omkring 450 000 människor livet. De tyska befästningarna var emellertid inte ogenomträngliga, och efter nästan fyra månader av strider var tyskarna tvungna att fly.

Slaget vid Dnepr

Under slaget om Dnepr korsade ryssarna floden med ranka timmerflottar och små fiskebåtar.

© Wikimedia Commons

Enligt Oleksii Kokot, som är expert på tyska militära lämningar i Ukraina, är det inte särskilt förvånande att det finns stupade soldater i och kring floden Dnepr.

Medan de stupade från Röda armén i görligaste mån samlades in och fick en ordentlig begravning, så ”fick de tyska soldaterna ligga kvar”, berättar Kokot.

Många av de stupade tyskarna lämnades kvar i våtmarkerna, som i och med uppförandet av Nova Kachovka-dammen 1956 översvämmades.

Ryssarna sprängde ukrainsk damm 1941

Det är nog inte den enda platsen längs floden Dnepr som okända tyska soldater ligger begravda på.

Kort efter att tyskarna 1941 förklarat krig mot Sovjetunionen och ryckte fram mot staden Zaporizjzja beslutade ryssarna sig för att spränga dammen vid vattenkraftverket DniproHES för att hejda den tyska framryckningen och dränka så många tyska soldater som möjligt.

DniproHES ligger drygt tjugo mil norr om Nova Kachovka, och experter uppskattar att omkring 3 000 personer omkom i den flodvåg som utlöstes.

Allt återlämnande av kvarlevor av Wehrmacht-soldater ska gå genom den tyska krigsgravskommissionen, men det får troligen vänta tills striderna kring Dnepr avslutats.