Den siste tyske krigsfången

När USA skulle skicka tillbaka tyska krigsfångar till sina hemstäder flydde Georg Gärtner ur lägret. Han höll sig undan myndigheterna i fyrtio år.

En ung Georg Gärtner i tysk uniform.

I oktober 1984 blev den amerikanske historikern Arnold Krammer uppringd sent en kväll av en man som efter en stunds konversation berättade sitt livs hemlighet:

»Jag är den siste tyske krigsfången.»

Mannen hette Georg Gärtner och hade läst Krammers bok Nazi Prisoners of War in America. Gärtner berördes så av boken att han efter närmare fyrtio år på flykt bestämde sig för att ge sig tillkänna.

Georg Gärtner var sergeant i Afrikakåren och togs tillfånga av de västallierade i Tunisien i maj 1943. Han hade anlänt till Nordafrika i samband med att tyskarna under befäl av general Hans-Jürgen von Arnim kapitulerade.

Camp Deming i New Mexico

Som hundratusentals andra tyska krigsfångar skeppades Gärtner över till USA och hamnade till slut i fånglägret Camp Deming i New Mexico. De tyska krigsfångarna fraktades i fina järnvägsvagnar i stället för de boskapsvagnar som de hade väntat sig. USA var stort och imponerade på de tyska soldaterna.

MER OM ANDRA VÄRLDSKRIGET I MILITÄR HISTORIAS NYHETSBREV

När kriget i Europa tog slut fick Georg Gärtner, efter två år i fångenskap, reda på att alla tyska krigsfångar i USA skulle återföras till sina födelseorter. Eftersom han inte ville återvända till sin hembygd som nu låg i den sovjetiska intressesfären så bestämde sig Gärtner för att rymma. Hans flykt startade den 22 september 1945 och slutade först fyrtio år senare.

Georg Gärtner stred med Afrikakåren i Tunisien. Här inspekterar tyska officerare terrängen. Foto från 1943.

© Berliner Verlag/Archive/DPA//IBL

Flydde till Kalifornien

Flykten förbereddes genom att Gärtner gömde undan en avbitartång, pengar och en karta över området närmast lägret så att han skulle kunna orientera sig i omgivningarna. Han forcerade de dubbla stängslen som omgärdade lägret och gömde sig i ett gammalt övergivet hus där han höll på att bli upptäckt av en förbipasserande polisbil.

Han hade synkroniserat sin rymning med tågtidtabellen och lyckades därför hoppa på ett tåg på väg till Kalifornien. På så sätt kunde han försvinna spårlöst.

Den beryktade FBI-chefen J Edgar Hoover var personligen engagerad i sökandet efter
Georg Gärtner, och bilder på honom fanns på postkontor över hela USA tillsammans med fem andra efterlysta tyska krigsfångar. En efter en av de andra fångades in, men inte Gärtner.

CIA letade efter honom i Tyskland och i hans gamla hemstad Schweinitz,
som numera låg i Polen och hette Swidnica. 1975 lades fallet slutligen ner av FBI, men bilden fanns kvar på postkontor i USA ända in på 1980-talet.

Kallade sig Dennis Whiles

Gärtner hittade på en historia om att hans föräldrar hade omkommit i en olycka och att han växt upp på barnhem. Han lärde sig stegvis att anamma det amerikanska sättet att vara och tog sig namnet Dennis Whiles.

Han tog jobb som diskare, fruktplockare och skogshuggare. Som skogshuggare skadades Georg Gärtner svårt och hamnade på sjukhus. När han ombads att identifiera sig rymde han och undkom på så sätt än en gång upptäckt.

Efter den händelsen övervägde han att fly till Mexiko, men övergav tanken och lyckades etablera sig i det amerikanska samhället.

Skidinstruktör i Colorado

Gärtner hade lärt sig åka skidor i de tyska bergen i sin ungdom och började därför arbeta i Colorado som skidinstruktör i början av 1950-talet. Det finns filmer bevarade där han håller skidlektioner. Han kände sig alltmer säker på att inte bli upptäckt och tog därför risken det innebar att kunna bli igenkänd.

Senare flyttade Gärtner till San Francisco. När han joggade vid Golden Gate-bron stötte han ihop med en veteran från Afrikakåren som kände igen honom och började prata tyska. Gärtner lyckades bluffa sig ur situationen, men beskriver den i sin bok som »en hårresande upplevelse» där han var mycket nära att bli upptäckt.

På 1960-talet gifte Gärtner sig med Jean, men berättade inte om sin bakgrund. Det gick bra för paret som öppnade en exklusiv tennisskola i Kalifornien på 1970-talet. Bland de celebriteter som besökte tennisklubben fanns bland andra Björn Borg.

Avslöjade sin historia i tv

Telefonsamtalet till Krammer 1984 ledde till att Gärtner i en tv-sändning ett år senare gråtande berättade sitt livs historia för det amerikanska folket. Han kontaktade i samband med det sin syster i Tyskland och reste dit 1986.

Deras föräldrar hade dött några år tidigare utan att veta om att Georg fortfarande levde. Han kom då att vistas en längre tid i sitt gamla hemland.

Eftersom Gärtner flytt några veckor efter krigets slut den 1 september 1945 var hans krigsfångestatus i USA oklar. Han blev inte åtalad för att ha rymt eller uppehållit sig olagligt i landet och kunde efter en rad byråkratiska turer och sedan han återvänt till USA bli amerikansk medborgare 2009.

Georg Gärtner slog sig ner i Boulder i Colorado där han levde i stillhet fram till sin bortgång 2013, 93 år gammal.

Publicerad i Militär Historia 3/2017