Den första mindetektorn

Under andra världskriget togs den första elektriska mindetektorn fram. Den kallades Polish mine detector efter sin uppfinnare, polacken Józef Kosacki.

mindetektor polish mark i

Den första mindetektorn, Mine detector mark I (Polish).

För Storbritannien uppkom behovet av en mindetektor i samband med att försvaret av de brittiska stränderna behövde omorganiseras. Hotet om en tysk invasion hade lett till att 350 000 landminor hastigt grävts ner och nu behövdes tas upp för att läggas ut i mer organiserade former.

För att underlätta arbetet utlyste det brittiska krigsdepartementet en tävling senhösten 1941 där olika uppfinnare fick presentera sina lösningar på en elektrisk mindetektor. Tävlingen gick ut på att varje uppfinnare skulle leta efter mynt som kastats ut på en gräsmatta. Den som vann tävlingen var en trettiotvåårig polack, löjtnant Józef Kosacki.

Kosacki flydde till Storbritannien

Redan före kriget hade Kosacki, som var utbildad elingenjör, lekt med tanken på att konstruera en elektrisk apparat som klarade av att hitta metallbitar i marken med hjälp av radiovågor.

När kriget bröt ut i september 1939 anmälde han sig som frivillig. Hans förband evakuerades till Ungern och internerades. Kosacki flydde till Storbritannien där han placerades vid den polska exilarméns sambandsskola i Skottland.

jozef kosacki

Gåva till britterna

Idén att bygga en elektrisk detektor kom till liv igen 1941 när en patrullbil han färdades i åkte på en landmina.

Efter ett par månader av konstruktionsarbete och tester i en verkstad byggde han sin första prototyp, som var den som vann tävlingen. Kosackis portabla konstruktion utvecklades till Mine detector (Polish) Mark I och vägde cirka 14 kilo.

Kosacki tog aldrig patent på detektorn utan överlämnade produkten som en gåva till britterna. För sin insats fick han ett tackbrev från kung George VI och en polsk medalj.

Användes i Nordafrika

Massproduktionen av detektorn påbörjades direkt efter årsskiftet 1941–42 och de första femhundra exemplaren skickades till 8. brittiska armén i Nordafrika.

Där gjorde detektorerna stor nytta och bidrog till att öka den brittiska arméns framryckningshastighet under slaget om el-Alamein hösten 1942.

Mindetektorn gjorde det möjligt att röja mellan hundra och tvåhundra meter på en timme vilket givetvis gav britterna en viktig fördel.

Sammanlagt producerades över 100 000 Mark I-mindetektorer. Under kriget utvecklades och tillverkades också förbättrade versioner av Kosackis uppfinning och sista gången britterna använde en version (Mark 4) var under invasionen av Irak 1991.

Publicerad i Militär Historia 10/2013