D-dagen: Taktiken var klar

Tre steg skulle säkerställa segern på D-dagen: 1) Bomba fienden mör 2) Invadera stränderna 3) Få i land tung materiel. Lyckades det skulle de allierade trupperna kunna etablera och utvidga brohuvudet menade generalerna.

20 februari 2014

Första fasen var ett kraftigt bombardemang från sjön och luften, som skulle krossa de tyska ställningarna och skapa kratrar som soldaterna skulle kunna söka skydd i. Bombardemanget hade varierande framgång på de olika stränderna – och på Omaha uteblev effekten helt.

Omedelbart efter bombardemanget skulle infanteriet – med stöd av stridsvagnar – sättas iland, forcera stränderna och inta de tyska ställningarna nära kusten.

Här kan du läsa hela historien om Dagen D

Medan infanteri trängde upp från stranden, skulle stridsvagnar, artilleri, lastbilskompanier och stora styrkor landsättas, så att det fanns eldkraft nog att erövra landområdena omedelbart ovanför stranden, tränga längre in i landet och inta städer, hamnar och strategiskt viktiga knutpunkter.

Taktiken lyckades med större och mindre förluster på de fem invasionsstränderna.

Kanske är du intresserad av...