Britterna torterade tyska krigsfångar

Under andra världskriget utsattes tyska krigsfångar för grova övergrepp – särskilt i den så kallade London Cage.

Tyska krigsfångar förs i land i Storbritannien. Under ledning av överste Scotland torterades tusentals tyska fångar.

Brittisk journalist bekräftar existensen av tortyrcentra

Tusentals tyska krigsfångar ut­sattes under och efter andra världskriget för fysiska och psykiska övergrepp i Storbritannien. Det hävdar den brittiske journalisten Ian Cobain, som i en bok baserad på officiella dokument och vittnesmål bekräftar existensen av nio tortyrcentra på brittisk mark.

Värst var den s k London Cage. Under kriget fördes enligt Cobain 3 573 tyskar till London, och över tusen av dem tvingades erkänna eller skriva under vittnesmål. Fångarna piskades, förvägrades mat och vila och hotades med död och lemlästning av de brittiska vakterna.

Informationen kommer till största delen från London Cage-chefen Alexander Scotlands egna memoarer. För att inte demoralisera britterna gömdes dokumenten undan i ett arkiv, där Ian Cobain fann dem.