Bombplan hittade på havsbottnen

Nya fynd har gjort det möjligt att undersöka vad som skedde med de amerikanska flygplan och deras besättningar, som förolyckades utanför hamnen i Madang i Papua Nya Guinea under andra världskriget.

B-25 Mitchell var ett amerikanskt bombplan.

© Mark Sherwood/Library of Congress

Papua Nya Guinea | Forskare har funnit resterna av två amerikanska B-25-bomb­plan, som försvann under andra världskriget.

Vraken har dykt upp utanför Papua Nya Guinea i Oceanien, där många strider utkämpades mellan 1942 och 1945.

Ny teknik ska underlätta sökandet

Bakom fyndet står marinbiologer, arkeologer och frivilliga från organisationen Project Recover, som letar efter försvunna amerikaner och amerikanska farkoster från andra världskriget.

De använder både his­toriska källor och ny undervattensteknik för att stupade och deras efterlevande ska få ett avslut.

Överlevande blev japanska krigsfångar

Sammanlagt nästan 10000 B-25-­bomb­plan flög under kriget, och de bombade bland annat Tokyo.

Det ena av de nyfunna planen hade sex män ombord, när det förolyckades utanför hamnen i ­Madang i Papua Nya Guinea.

Fem av ­männen överlevde kraschen, men togs som krigsfångar av japanerna. Den sjätte ­besättningsmedlemmen antas ha omkommit i samband med kraschen, men forskarna fann inga kvarlevor i vraket.