Bombplan från andra världskriget hittat i Nordsjön

Ett flygplansvrak har dykt upp i Nordsjön i samband med anläggningen av en högspänningsledning mellan Norge och Storbritannien. Experter bedömer att det är ett brittiskt bombplan av typen Short Stirling.

Short Stirling utmärker sig genom att bland annat vara det första bombplanet med fyra motorer i det brittiska flygvapnet.

© Wikimedia Commons

Ingenjörer från det brittiska elbolaget National Grid fick något av en chock, när de nyligen undersökte havsbottnen utanför den norska kusten i samband med anläggningen av en högspänningsledning.

De stötte nämligen på vraket av ett flygplan – och av allt att döma är det inte vilken flygplanstyp som helst.

Bombplan levererade whisky och cigaretter till norska motståndsmän

”Experter som vi rådfrågat anser att vraket är ett bombplan av typen Short Sterling. Det spelade en viktig roll genom att leverera materiel från Storbritannien till den norska motståndsrörelsen i slutet av andra världskriget", säger Thor Anders Nummedal, som är projektledare i North Sea Link, enligt nyhetsbyrån Ritzau.

Bombplanet, som konstruerades av bolaget Short Brothers i slutet av 1930-talet, flög bland annat med vapen, ammunition, uniformer, whisky och cigaretter til den norska motståndsrörelsen.

Myndigheterna saknar flera bevis

Under kriget genomförde de allierade inemot 1300 av dessa flygningar, de flesta under 1944 och 1945. Alla besättningar återvände emellertid inte efter den farofyllda färden över Nordsjön.

Under uppdragen försvann 30 allierade flygplan, därav 19 Short Stirlings, och ödet för sex av dem är ännu okänt.

Enligt Sue Raftree från det brittiska försvarsdepartementet krävs det en större undersökning, innan man med säkerhet kan slå fast att vraket är en Short Stirling. Hon påpekar att fynd av flygplansvrak i havet är relativt sällsynta.