Shutterstock
Skogsbrand

Bomber från andra världskriget gör Europas skogsbränder omöjliga att tygla

I stora skogsområden i Tyskland, Polen och på Balkan kryllar det av kvarglömd ammunition från andra världskriget. Det har redan gjort flera skogsbränder till katastrofområden.

Fasansfulla scener utspelade sig de sista dagarna i april 1945. I skogarna söder om Berlin massakrerades 80 000 tyska soldater – resterna av general Theodor Busses 9:e armé.

Röda arméns granater föll som hagel bland träden och stålfragment och vassa träbitar ven genom luften. Situationen var hopplös, men några tusen soldater lyckades ändå bryta sig ur den ryska omringningen och fly västerut. Till fots eller på överlastade lastbilar och stridsvagnar flydde de längs smala skogsvägar.

De lämnade sina kamrater bakom sig – utelämnade åt Röda armén, som hade siktet inställt på Tysklands huvudstad Berlin och den slutgiltiga segern.

”Resterna av de tyska horderna strövar omkring i skogarna som vilda djur. De kommer att försöka nå Berlin till varje pris. Men de kommer inte att tillåtas passera”, rapporterade Röda armén till Moskva.

För 30 000 tyskar gick den dystra profetian i uppfyllelse. De klarade sig inte ur Halbe-fickan, utan dödades av granater eller i skärmytslingar i skogarnas mörka labyrinter. De överlevande vandrade in i sovjetisk fångenskap.

I maj 1945 kom freden äntligen till Halbe, där den täta tallskogen växte upp igen och täckte spåren av det blodiga slaget.

Tonvis med granater och annan ammunition är kvarlämnad eller nedgrävd i Central- och Östeuropas stora skogar.

Efter kriget var det ingen som hade tid att röja upp efter slaget – och det skulle visa sig ödesdigert många år senare när en skogsbrand härjade i Halbeområdet.

År 2018 inser de hårt arbetande brandmännen plötsligt att lågorna inte är deras enda fiende. Marken skakas av en explosion när värmen från branden antänder ammunition som legat dold sedan striderna 1945.

Bilden är densamma i stora delar av de stora skogarna i Central- och Östeuropa, där tonvis med granater och annan ammunition lämnats kvar.

Dessa explosiva rester är en tickande tidsinställd bomb som bara väntar på att explodera när värmen och torkan som orsakas av klimatförändringarna sätter eld på de stora skogarna.

Glömd ammunition exploderar

Studier visar att ammunitionen är särskilt koncentrerad längs de tidigare frontlinjerna i östra Tyskland, delar av Polen och söderut på Balkan. Där var striderna hårdast mot slutet av kriget och tyskarna tvingades ofta fly i all hast.

Skogsbrand i Portugal
© Shutterstock

Skogsbränder härjade i Europa 2022

Torka och temperaturer på mer än 40 grader fick sommaren 2022 Europas skogar att stå i lågor. Juli och augusti var högsäsong för bränderna, som skövlade sammanlagt 7 000 kvadratkilometer. Tre länder drabbades extra hårt.

Delstaten Brandenburg, som omger huvudstaden Berlin och inkluderar skogsområdena runt Halbe, är mest utsatt. Dagarna mellan den 16 april och den 2 maj utkämpade över tre miljoner soldater – 2 300 000 ryska och drygt 700 000 tyska – det avgörande slaget om Berlin. När den tyska armén drog sig tillbaka lämnade den efter sig svindlande mängder ammunition.

Tysklands inrikesdepartement uppskattar att tonvis med gammal, funktionsduglig ammunition ligger utspridd över ett område på mer än 3 500 kvadratkilometer – motsvarande lite drygt Gotlands storlek.

Branden 2018 gav de tyska brandbekämparna en förvarning om vad de kan förvänta sig om skogsbränderna blir vanligare och allvarligare till följd av klimatförändringarna.

Brandkårerna såg hur exploderande ammunition fick branden att sprida sig med extrem hastighet, och endast de snabba insatserna från de cirka 200 brandbekämpare som sattes in förhindrade att lågorna nådde närliggande hus och byar.

Förra sommaren, år 2022, bröt en annan skogsbrand ut i närheten av Berlin, och den gången var elden inte lika lätt att tygla.

Tyskar på flykt

I början av 1945 angrep Röda armén på alla fronter och drev tyskarna på flykt – ofta så hastigt att de inte hann ta med sig sin ammunition.

© Bundesarchiv

Sommaren hade varit ovanligt lång och torr, och exploderande ammunition gav bränsle åt branden, som med skrämmande hastighet åt sig igenom trädstammarna och den snustorra undervegetationen. Första dagen stod 20 hektar – motsvarande drygt 40 fotbollsplaner – i lågor. Dagen därpå hade området redan tredubblats.

”Jämfört med 2018 är det tydligt att situationen är farligare. Branden har på kort tid utvecklats till en stor brand”, sa Brandenburgs ministerpresident Dietmar Woidke när han besökte området.

Den lokala brandkåren hade då kallat in och fått förstärkning från bland annat Berlin och delstaten Sachsen-Anhalt.

Helikoptrar släpper 5 000 liter vatten

Trots att 1 400 brandmän kämpade mot lågorna kunde de inte få bukt med branden.

Ammunitionen gjorde det farligt att gå in i skogen och till slut fick myndigheterna kalla in försvarsmakten, Bundeswehr.

Pansarfordon sattes in för att röja brandgator mellan träden för att hindra branden från att sprida sig ytterligare.

Lådor med ammunition

Med tiden mister krut en del av sin sprängkraft, men efter 100 år i kyla och regn kan ammunitionen ändå vara livsfarlig.

© Shutterstock

Ammunitionen kan hålla i över 100 år!

Även försvarets helikoptrar sattes in. Varje helikopter kan bära 5 000 liter vatten, som togs från lokala sjöar och fälldes över den brinnande skogen.

Insatserna fungerade och branden kunde tyglas.

Mindre än en månad senare var Berlins brandmän åter i arbete när höga explosioner skrämde människor i husen runt skogen Grunewald i utkanten av den tyska huvudstaden.

”Jag vaknade av ett förfärligt oljud. Det mullrade. Och lite senare hördes ett knattrande ljud. Jag tänkte att det kan väl inte vara nyår ännu”, berättade ett ögonvittne för nyhetstjänsten Einsatz-Report24.

Ännu en gång stod en tysk skog i lågor, och den här gången var situationen kritisk.

I Grunewald fanns ett stort lager av oexploderade bomber och ammunition från andra världskriget, som de tyska myndigheterna kontinuerligt hade samlat in för att senare förstöra.

I augusti 2022 innehöll lagret cirka 30 ton ammunition, som exploderade under branden.

Risken för ytterligare detonationer hindrade också helikoptrar från att flyga över området.

Branden fick därför möjlighet att sprida sig, och det gick inte att kontrollera lågorna förrän armén återigen kallades in. Försvaret tillhandahöll en särskild stridsvagn som är konstruerad för att bärga andra stridsvagnar om de till exempel fastnat i lera.

Det 54 ton tunga fordonet plöjde fram genom skogen och skapade brandgator. Specialiserade robotar som klarar av hög värme sattes också in för att bekämpa lågorna.

Trots den sofistikerade utrustningen rasade lågorna i en vecka innan brandkåren kunde dra sig tillbaka.

Irish Air Corps

Under andra världskriget navigerade allierade piloter längs Irlands kust med hjälp av inskriptioner i landskapet. De bortglömda budskapen dök upp igen 2018, efter att skogsbränder dragit fram.

© Irish Air Corps

Brand avslöjar dolda meddelanden

Uppvärmning leder till fler skogsbränder

I Tyskland pågår ett arbete för att minimera risken för explosioner genom att samla in och oskadliggöra den ammunition som lämnats kvar.

Under kriget fällde de allierade mer än 60 000 ton bomber över Berlin, och historiker uppskattar att cirka 15 procent av dessa är blindgångare – bomber som aldrig detonerade. Arbetet är alltså enormt, och det sker i en kapplöpning mot tiden.

I nuvarande takt uppskattar experterna att det kommer att ta hundra år att rensa hela Europa från ammunition.

Samtidigt gör klimatförändringarna somrarna både varmare och torrare. Analyser av temperaturer från 1991 till idag visar att Europa värms upp snabbare än någon annan kontinent.

Medeltemperaturen i Europa ökar nu med 0,5 grader Celsius vart tionde år. Sommaren 2022 var den varmaste sommaren någonsin, med temperaturer uppåt 47 grader Celsius. Den var också den torraste på 500 år, vilket ledde till en kraftig ökning av antalet skogsbränder.

Att bara vänta och låta tiden gå kommer inte att lösa problemet, eftersom ammunition i princip är praktiskt taget oförstörbar.

I samband med en skogsbrand sommaren 2022 exploderade ammunition på ett slagfält från första världskriget i Slovenien. Efter mer än hundra år lurar farorna fortfarande på krigsskådeplatserna.