Berömt krigsfartyg hittat av IT-miljardär

På 5500 meters djup har miljardären Paul Allen funnit vraket av ett amerikanskt krigsfartyg, som sänktes 1945. Fartyget fraktade bland annat komponenter till de atombomber som fälldes över Japan.

En expedition med miljardären Paul Allen i spetsen har lokaliserat ett amerikanskt krigsfartyg från andra världskriget i filippinska farvatten.

© Creative Commons

En undervattensfarkost har efter 72 år funnit resterna av det amerikanska krigsfartyget USS Indianapolis från andra världskriget.

Sökandet efter fartyget har bekostas av miljardären Paul Allen, som grundade Microsoft Corporation tillsammans med Bill Gates.

Paul Allen har nyligen köpt och restaurerat undervattensfarkosten R/V Petrel, så att den kan dyka ned till 6000 meters djup. På 5500 meters djup fann den resterna av fartyget och tog flera bilder av det.

Fraktade delar till atombomberna

Den 30 juli 1945 drabbades den amerikanska flottan av ett hårt slag.

Krigsfartyget USS Indianapolis (CA-35) seglade i filippinska farvatten, när en japansk ubåt träffade det 190 meter långa fartyget med två torpeder.

Kort tid innan förlisningen hade USS Indianapolis fraktat komponenter till de båda atombomber som mindre än en vecka senare fälldes över Hiroshima och Nagasaki.

På bara tolv minuter sjönk fartyget. Av den 1197 man stora besättningen ombord klarade sig ungefär 880, men de flesta dog av uttorkning eller nedkylning eller så dödades de av hajar. Endast drygt 300 överlevde.

Har även funnit andra krigsfartyg

Fartyget hittades väster om den plats där historiker tidigare har trott att det skulle ligga.

Kvällen innan USS Indianapolis torpederades och sjönk noterades det av ett annat fartyg, och det har forskare först nyligen blivit medvetna om. Det var denna information som fick expeditionen att leta på det nya stället.

Paul Allen har vid tidigare expeditioner även hittat ett japanskt och ett italienskt krigsfartyg på havsbottnen.