Topfoto/Ritzau Scanpix & U.S. Air Force

Behåll lugnet – och fortsätt spela!

Golfklubben i Richmond i södra England grundades år 1891. Varken ett världskrig, några tyska bomber eller lite fientlig kulspruteeld skulle få lov att påverka klubbens aktiviteter!

Hösten 1940 träffades golfbanan i Richmond i sydöstra England av bomber från Luftwaffe. De brittiska golfspelarna vägrade dock låta tyskarna förstöra spelet.

Den femtio år gamla golfklubben, som under årens lopp haft flera ministrar som medlemmar, utfärdade i stället ett antal uppdaterade regler.

Enligt klubben skulle det hädanefter vara tillåtet att söka skydd utan att behöva göra pliktslag ifall bomber föll under en tävling.

Dessutom skulle klubben se till att odetonerade bomber på banan markerades med röda flaggor.

Spelarna å sin sida uppmanades att plocka upp eventuellt bombsplitter på banan, så att de inte hamnade i gräsklipparen.

GOLFREGLER

  1. Spelare ombedes plocka upp bombsplitter, så att de inte förstör gräsklipparna.
  2. Under tävlingar är det tillåtet att ta skydd ifall det skjuts eller bombas.
  3. Odetonerade bombers position är markerade med röd flagg.
  4. Bombsplitter i gräset inom en klubblängds avstånd från bollen får flyttas utan pliktslag.
  5. Om en boll flyttas till följd av fientlig aktivitet får den ersättas. Den får dock inte placeras närmare hålet utan straff.
  6. En boll i en bombkrater får lov att plockas upp.
  7. En spelare vars slag störs av en explosion får spela en ny boll.

Golfklubbens nya regler blev så omtalade att till och med tyskarna kände sig tvungna att kommentera dem: ”Med dessa skrattretande reformer försöker de engelska snobbarna imponera på folket med ett slags falsk heroism. Det kan de göra riskfritt, för alla vet ju att det tyska flygvapnet endast strävar efter att förstöra militära mål samt mål med betydelse för krigsinsatsen”, löd det hånfullt i en tysk propagandasändning.

En tid senare träffades golfklubbens tvätteri av tyska bomber.