Arkeologer söker efter försvunna soldater

Efter slaget om Iwo Jima saknades 12000 japaner och 218 amerikaner. Nu försöker forskare identifiera de kvarlevor man hittat.

Japanska myndigheter försöker nu hitta liken efter de 12000 japanska soldater som försvann under de extremt blodiga striderna om den japanska ön Iwo Jima år 1945. Arkeologerna har fram till i dag hittat två massgravar, som anses rymma kvarlevorna av omkring 2200 man. Experter har satt igång med att försöka identifiera kropparna, som begravdes av amerikanerna i all hast.

Japanerna har medvetet dolt det före detta slagfältet som förknippas med ett svart kapitel i landets historia. Nu har regeringen dock beordrat att hela ön ska genomsökas under de kommande tre åren, så att man äntligen hittar de sista stupade.

Av de drygt 21000 japanska soldater som försvarade Iwo Jima dödades nästan 20000 och endast 1083 togs till fånga.