Andra världskrigets kostnader i siffror

Världskriget mellan åren 1939 och 1945 var mer brutalt än alla tidigare krig. Kostnaderna i form av människoliv och materiel var närmast ofattbara.

Världskriget mellan åren 1939 och 1945 var mer brutalt än alla tidigare krig. Kostnaderna i form av människoliv och materiel var närmast ofattbara.