Andra världskrigets kostnader i siffror

Världskriget mellan åren 1939 och 1945 var mer brutalt än alla tidigare krig. Kostnaderna i form av människoliv och materiel var närmast ofattbara.

Hela världen blödde

Andra världskriget kostade otaliga liv världen över, men ingen kan säga exakt hur många. Historiker uppskattar det totala antalet dödade soldater och civila till cirka 78 miljoner. Bara Ryssland och Kina förlorade tillsammans omkring 50 miljoner. Nazityskland förlorade 5,6 miljoner soldater och civila.

Shutterstock

Hela årskullar gick förlorade

Sovjetunionen förlorade ett större antal soldater än något annat land. Cirka 80 procent av alla män som föddes i Sovjetunionen år 1923 stupade i striderna mot Nazityskland. En sovjetisk man i vapenför ålder löpte 30 gånger större risk att stupa i kriget än en amerikan i samma ålder.

Shutterstock

Skoningslösa strider till havs

Under hela kriget försökte tyska ubåtar hindra fartygskonvojer från att korsa Atlanten. Ubåtarna hann sänka 2 640 av Atlantkonvojernas fartyg. På de iskalla konvojerna till Ryssland förlorade de allierade sammanlagt 58 fartyg med cirka 5 000 stridsvagnar, 7 000 flygplan och 200 000 ton övrigt krigsmateriel ombord. Alltihop ligger fortfarande på havets botten.

Shutterstock

Hitlers grå vargar fick stryk

I början av kriget var de tyska ubåtarna framgångsrika, men snart upprättade de allierade ett effektivt försvar med både fler och mer avancerade eskortfartyg. Totalt 746 tyska ubåtar sänktes under kriget, medan England bara förlorade 142 jagare och så kallade jagareskorter, som brukade skydda konvojerna.

Shutterstock

Döden kom från himlen

De krigförande länderna genomförde omfattande bombningar av fiendens storstäder, vilket ledde till enorma civila förluster. I Tyskland miste 593 000 civila livet i flyganfall. I Storbritannien var motsvarande siffra 60 400. Japan drabbades hårdast av alla länder med 668 000 dödade civila i flyganfall.

Shutterstock

Massaker i luften

Under bombningarna mot Nazityskland förlorade de allierade 159 000 besättningsmedlemmar. Tyska jaktflygplan och luftvärnskanoner sköt ner totalt 21 914 allierade bombflygplan och 18 465 jaktflygplan. Under det sista halvåret 1944 hade de allierade i genomsnitt 3 000 flygplan i luften över Tyskland – varenda dag.

Shutterstock

Bombflygplanen visade tänderna

Vågorna av bombflygplan som skickades in över Tyskland var inte försvarslösa. Varje bombflygplan av typen B17 hade 1,3 ton ammunition (kaliber 50) ombord till planets kulsprutor. Under kriget hann de brittiska och amerikanska bombflygplanen som lättade från England avfyra 76,9 miljoner skott och skjuta ner 6 098 fiendeplan.

Shutterstock

De allierades vapensmedja

Det producerades enorma mängder vapen under kriget, och på det området var USA definitivt störst. Av de totalt 542 000 flygplanen som tillverkades runtom i världen under kriget stod amerikanerna för vartannat. Därutöver hann USA bygga 2 470 000 militärfordon och inte färre än 17 400 000 kanoner och gevär.

Shutterstock

Många tyska generaler stupade

Under loppet av kriget förlorade Nazityskland inte färre än 136 generaler i strid, motsvarande en dödad general cirka varannan vecka under hela kriget. Cirka 32 procent av dem dödades i flyganfall, medan 14 procent dödades i artilleribombardemang.

Shutterstock

Hästarna fick betala ett högt pris

Under andra världskriget förlorade den tyska armén 2,7 miljoner hästar, dubbelt så många som under första världskriget. Hästarna användes för att dra kanoner och förnödenheter till fronten. Bara under striderna på östfronten förlorade tyskarna i genomsnitt 1 000 hästar per dag.

Shutterstock

Den polska tragedin

Procentuellt sett led Polen störst förluster av alla länder under kriget. Motsvarande cirka 20 procent av befolkningen, 6,3 miljoner polska soldater och civila, miste livet. Efter sex års strider tillsammans med de allierade lyckades polackerna driva ut tyskarna ur sitt land. Det tog dem ytterligare 44 år att bli av med ryssarna.

Shutterstock