Shutterstock
Färglagt foto av soldater under Ardenneroffensiven 1944

Andra världskriget: Upptakten, krigsförloppet och slutet

Med minst 60 miljoner döda är andra världskriget den blodigaste och mest omfattande militära konflikten i mänsklighetens historia. Här får du en snabb överblick över andra världskriget från början till slut.

Medan första världskriget pågick betecknades det som kriget som skulle göra slut på alla krig.

Så blev det inte.

I stället kom första världskriget att lägga grunden till ett ännu större och ännu blodigare krig.

Du får en snabb överblick över de viktigaste och mest avgörande händelserna under andra världskriget, när vi guidar dig genom upptakten, förloppet och slutet.

Vilka händelser ledde till andra världskriget?

Versaillesfördraget förödmjukade det slagna Tyskland och ådömdes landet en astronomisk krigsskadeersättning. Det lade grunden för tysk revanschlystnad.

År 1920 bildades det tyska nazistpartiet, NSDAP, som året efter valde Adolf Hitler som ledare.

Med sina extrema och rasistiska budskap fick partiet till en början ingen stor anslutning hos de tyska väljarna, men det ändrades 1929.

Börskraschen på Wall Street i New York tvingade inte bara USA på knä, utan skickade ut massiva chockvågor genom hela världsekonomin.

Inte minst Tyskland drabbades hårt. Fabriker stängde en efter en och miljoner tyskar stod utan arbete, vilket skapade en stark önskan om förändring.

Det utnyttjade nazisterna skickligt i sin agitation, som bland annat styrdes av den senare propagandaministern Joseph Goebbels, som hjälpte till att bana väg för Hitlers maktövertagande.

Vid valet 1932 blev NSDAP Tysklands största parti med 48,5 procent av rösterna. Året efter utnämndes Hitler till rikskansler och 1934 utsåg han sig själv till det tyska rikets Führer.

Tyskland hade nu blivit en enmansdiktatur.

Porträtt av Adolf Hitler

En stor del av Adolf Hitlers framgång berodde på hans karisma. Den tyske diktatorn lyckades trollbinda flera miljoner människor.

© Shutterstock

Nazisternas makt upprätthölls av väpnade kårer som SA och Gestapo och inte minst SS, som leddes av Heinrich Himmler. Samtidigt skedde en massiv upprustning av Tysklands militärmakt.

År 1938 annekterade Tyskland Österrike och 1939 Tjeckoslovakien. Nästa offer var Polen.

När inleddes andra världskriget?

Invasionen av Polen, som inleddes den 1 september 1939, blev startskottet för andra världskriget.

Storbritannien och Frankrike krävde i ett ultimatum Tysklands omedelbara reträtt, och när det inte skedde förklarade de två länderna krig.

Det var för sent att rädda Polen, som krossades av de överlägsna tyska styrkorna.

Invasion av Polen

Den 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen, vilket blir startskottet till andra världskriget. Här syns hur tyska soldater lyfter bort gränsbommen till Polen.

© Wikimedia Commons

I april 1940 ockuperade tyskarna Danmark och Norge under Operation Weserübung och Tyskland var nu redo för den stora uppgörelsen på västfronten.

På sommaren 1940 vann tyskarna en snabb seger över den franska armén och den brittiska expeditionskåren.

De använde sig av en strategi kallad Blitzkrieg.

Som namnet antyder var det en blixtkrigsstrategi, som innebar djupa genombrott i motståndarens linjer, ofta i form av kniptångsrörelser.

Slaget vid Dunkerque

Den 26 juni 1940 väntar brittiska och franska soldater på transport till England efter slaget vid Dunkerque.

© Shutterstock

Den engelska armén var tvungen att genomföra en storartad evakuering från Dunkerque och kort efteråt kapitulerade Frankrike.

Tyskarnas nästa mål var en invasion av England. Invasionen misslyckades när det brittiska luftvapnet RAF besegrade tyska Luftwaffe i slaget om England.

Hur utvecklades andra världskriget?

Året 1941 blev avgörande för utfallet av andra världskriget. Den 22 juni inledde Tyskland och dess allierade Operation Barbarossa, historiens största militäroperation.

4,5 miljoner axelmaktssoldater angrep Sovjetunionen.

Tyskarna vann ett antal snabba segrar, men i slaget om Moskva lyckades Röda armén stoppa fienden.

När den ryska vintern satte in befann sig angriparna i en farlig situation, som bara blev värre när Sovjetunionen molibilerade sin stora befolkning och industriella resurser.

En annan avgörande händelse ägde rum den 7 juli 1941, då japanerna angrep den amerikanska flottbasen Pearl Harbor och tvingade in USA i kriget.

Som industriell stormakt gav USA de allierade en materiell överlägsenhet, som växte för varje dag. USA vann en viktig seger över den japanska flottan i slaget vid Midway och trängde under Stillahavskriget sakta men säkert tillbaka japanerna.

Foto av amerikanskt hangarfartyg som attackeras under slaget vid Midway

Slaget vid Midway blev avgörande för de allierade. Japanerna förlorade totalt fem fartyg, nästan 250 flygplan och 3 000 man. Amerikanerna kom billigare undan och förlorade lite mindre än 100 flygplan och hangarfartyget USS Yorktown. Strax över 300 amerikanska soldater stupade i slaget vid Midway.
Byline:

Italien hade 1940 anslutit sig till Tyskland och inledde ett angrepp på brittiskkontrollerade Egypten. Britterna stoppade angreppet, varefter tyskarna skickade Afrikakåren under kommando av Erwin Rommel till undsättning.

Rommel gick till aggressivt angrepp och trängde tillbaka britterna till El Alamein i Egypten, där de förskansade sig och byggde upp en offensiv. I slaget vid El Alamein vann britterna hösten 1942 en avgörande seger, som innebar att axelmakterna på sikt drevs ut ur Afrika. Därmed blev det möjligt för de allierade att invadera Italien 1943.

Färglagd bild av sovjetiska soldater i Stalingrad under andra världskriget

Tyska och sovjetiska soldater utkämpade bittra strider på östfronten under större delen av andra världskriget. I Stalingrad fortsatte striderna trots att stadens byggnader låg i ruiner.

© Cassowary Colorizations

På östfronten var slaget vid Stalingrad helt avgörande. När det slutade i februari 1943 hade en hel tysk armé på 500 000 man omringats och utplånats.

I väst iverksatte amerikanerna och britterna den 6 juni 1944 D-dagen, historiens största amfibieoperation och öppnade en ny front i Frankrike.

Nazitysklands undergång var nu bara en fråga om tid.

När tog andra världskriget slut?

Andra världskriget tog slut den 2 september 1945 – efter att ha pågått i sex år och en dag.

1945 trängde de allierade in i själva Tyskland. Under slaget om Berlin gjorde tyskarna ett desperat, men hopplöst försök att hejda de 2,5 miljonerna angripande ryssar.

Under framryckningen gjorde de allierade chockerande fynd i de koncentrationsläger där tyskarna hade utrotat sex miljoner judar och ungefär lika många andra "oönskade”.

Foto av ingången till koncentrationslägret Auschwitz

Under andra världskriget samlade tyskarna alla ”oönskade”, till exempel judar, romer, personer med funktionsvariationer, homosexuella med flera, i koncentrationsläger. En del dödades omedelbart, medan andra fick arbeta ihjäl sig. Förhållandena i koncentrationslägren var fasansfulla.

© xiquinhosilva

Hitler begick självmord den 30 april 1945 och Tysklands kapitulation kom ett par dagar sedan, den 8 maj.

Japans kapitulation följde den 15 augusti 1945, efter att Sovhetunionen hade invaderat Manchuriet och amerikanerna hade släppt atombomber över Hiroshima och Nagasaki.

Atombombssprängningarna markerade alltså slutet på andra världskriget.

Japans officiella kapitulation skedde ombord på det amerikanska slagskeppet USS Missouri den 2 september 1945.

Hur många dog under andra världskriget?

Sammanlagt miste minst 60 miljoner människor livet under andra världskriget, om man lägger ihop alla döda i strider, bombningar, koncentrationsläger och annat.

Att ange en exakt siffra är emellertid svårt, eftersom inte alla människor varit folkbokförda och alla dödsfall inte registrerats.

VIDEO: Förintelseöverlevare berättar om sina upplevelser

Statistiken över antalet personer som miste livet under kriget revideras än i dag.

Det står dock klart att andra världskriget är den konflikt som har krävt flest människoliv.

Andra världskriget i Sverige