Den 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och det blir startskottet för andra världskriget. På bilden lyfter tyska soldater gränsbommen till Polen.

Andra världskriget: Upptakten, krigsförloppet och slutet

Med minst 50 miljoner döda var andra världskriget den blodigaste och mest omfattande militära konflikten i mänsklighetens historia.

11 juli 2018 av Boris Koll

Upptakten till andra världskriget

Medan första världskriget pågick betecknades det som kriget som skulle göra slut på alla krig. Så blev det inte. Versaillesfördraget förödmjukade det slagna Tyskland och ådömdes landet en astronomisk krigsskadeersättning. Det lade grunden för tysk revanschlystnad.

År 1920 bildades det tyska nazistpartiet, NSDAP, som året efter valde Adolf Hitler som ledare. Med sina extrema och rasistiska budskap fick partiet till en början ingen stor anslutning hos de tyska väljarna, men det ändrades 1929. Börskraschen på Wall Street i New York tvingade inte bara USA på knä, utan skickade ut massiva chockvågor genom hela världsekonomin.

Inte minst Tyskland drabbades hårt. Fabriker stängde en efter en och miljoner tyskar stod utan arbete, vilket skapade en stark önskan om förändring. Det utnyttjade nazisterna skickligt i sin agitation, som bland annat styrdes av den senare propagandaministern Josef Goebbels, som hjälpte till att bana väg för Hitlers maktövertagande.

Vid valet 1932 blev NSDAP Tysklands största parti med 48,5 procent av rösterna. Året efter utnämndes Hitler till rikskansler och 1934 utsåg han sig själv till det tyska rikets Führer. Tyskland hade nu blivit en enmansdiktatur. Nazisternas makt upprätthölls av väpnade kårer som SA och Gestapo och inte minst SS, som leddes av Heinrich Himmler. Samtidigt skedde en massiv upprustning av Tysklands militärmakt.

År 1938 annekterade Tyskland Österrike och 1939 Tjeckoslovakien. Nästa offer var Polen.

Starten av andra världskriget

Invasionen av Polen, som inleddes den 1 september 1939, blev startskottet för andra världskriget. Storbritannien och Frankrike krävde i ett ultimatum Tysklands omedelbara reträtt, och när det inte skedde förklarade de två länderna krig. Det var för sent att rädda Polen, som krossades av de överlägsna tyska styrkorna.

I april 1940 ockuperade tyskarna Danmark och Norge under Operation Weserübung och Tyskland var nu redo för den stora uppgörelsen på västfronten. På sommaren 1940 vann tyskarna en snabb seger över den franska armén och den brittiska expeditionskåren.

De använde sig av en strategi kallad Blitzkrieg. Som namnet antyder var det en blixtkrigsstrategi, som innebar djupa genombrott i motståndarens linjer, ofta i form av kniptångsrörelser. Den engelska armén var tvungen att genomföra en storartad evakuering från Dunkirk och kort efteråt kapitulerade Frankrike.

Tyskarnas nästa mål var en invasion av England. Invasionen misslyckades när det brittiska luftvapnet RAF besegrade tyska Luftwaffe i slaget om England.

Huvudförloppet i andra världskriget

Året 1941 blev avgörande för utfallet av andra världskriget. Den 22 juni inledde Tyskland och dess allierade Operation Barbarossa, historiens största militäroperation. 4,5 miljoner axelmaktssoldater angrep Sovjetunionen.

Tyskarna vann ett antal snabba segrar, men i slaget om Moskva lyckades Röda armén stoppa fienden. När den ryska vintern satte in befann sig angriparna i en farlig situation, som bara blev värre när Sovjetunionen molibilerade sin stora befolkning och industriella resurser.

En annan avgörande händelse ägde rum den 7 juli 1941, då japanerna angrep den amerikanska flottbasen Pearl Harbor och tvingade in USA i kriget. Som industriell stormakt gav USA de allierade en materiell överlägsenhet, som växte för varje dag. USA vann en viktig seger över den japanska flottan i slaget vid Midway och trängde under Stillahavskriget sakta men säkert tillbaka japanerna.

Italien hade 1940 anslutit sig till Tyskland och inledde ett angrepp på brittiskkontrollerade Egypten. Britterna stoppade angreppet, varefter tyskarna skickade Afrikakåren under kommando av Erwin Rommel till undsättning.

Rommel gick till aggressivt angrepp och trängde tillbaka britterna till El Alamein i Egypten, där de förskansade sig och byggde upp en offensiv. I slaget vid El Alamein vann britterna hösten 1942 en avgörande seger, som innebar att axelmakterna på sikt drevs ut ur Afrika. Därmed blev det möjligt för de allierade att invadera Italien 1943.

På östfronten var slaget vid Stalingrad helt avgörande. När det slutade i februari 1943 hade en hel tysk armé på 500 000 man omringats och utplånats.

I väst iverksatte amerikanerna och britterna den 6 juni 1944 dagen D, historiens största amfibieoperation och öppnade en ny front i Frankrike. Nazitysklands undergång var nu bara en fråga om tid.

Slutet på andra världskriget

1945 trängde de allierade in i själva Tyskland. Under slaget om Berlin gjorde tyskarna ett desperat, men hopplöst försök att hejda de 2,5 miljonerna angripande ryssar. Hitler begick självmord den 30 april 1945 och Tysklands kapitulation kom ett par dagar sedan, den 8 maj.

Under framryckningen gjorde de allierade chockerande fynd i de koncentrationsläger där tyskarna hade utrotat sex miljoner judar och ungefär lika många andra "oönskade”.

Japans kapitulation följde den 15 augusti 1945, efter att Sovhetunionen hade invaderat Manchuriet och amerikanerna hade släppt atombomber över Hiroshima och Nagasaki. Atombombssprängningarna markerade alltså slutet på andra världskriget.

Är du också fascinerad av andra världskriget? Då kan du utnyttja vårt nya prenumerationserbjudande på VÄRLDENS HISTORIA, där du kan få de kommande tre numren av Nordens största historietidskrift till kampanjpris!

Här kan du läsa om nya, spännande aspekter av andra världskriget i vartenda nummer, samt en uppsjö av andra artiklar med dramatiska, roliga och vansinniga händelser från historiens outtömliga skattkista.

Kanske är du intresserad av...