Amerikanerna teg om Stalins krigsförbrytelser

Krigsförbrytelser: Hittills hemligstämplade dokument visar att USA valde att tiga, trots att amerikanerna visste att Sovjetunionen hade massavrättat tusentals polacker.

När tyskarna öppnade massgravarna tvingade de allierade krigsfångar att se på, för att kunna vittna om ryssarnas förbrytelser.

Dokument som just släppts från USA:s nationalarkiv avslöjar att landet redan under andra världskriget visste att den sovjetiska armén, och inte den tyska, låg bakom en omdiskuterad massaker på tusentals polska officerare i Katynskogen år 1940.

Dokumenten styrker alltså teorin om att USA såg mellan fingrarna med Röda arméns krigsförbrytelser.

Hade sett massgravarna

De nya fynden avslöjar bl a att två amerikanska officerare i tysk fångenskap skickade kodade meddelanden hem till USA år 1943. Officerarna berättade att de hade förts ut i Katynskogen, där tyskarna visat dem massgravarna.

De båda vittnena gör helt klart att massakern måste ha skett långt innan tyskarna gick in i Ryssland, och att kollabora­törer inte kunde ligga bakom massmorden. I flera decennier efter kriget höll ledande amerikanska politiker fast vid att skuldfrågan inte kunnat avgöras. Men redan 1951 drog en kongress­utredning slutsatsen att USA borde dra Sovjetunionen inför rätta, eftersom bevisen var så starka.