När tyskarna öppnade massgravarna tvingade de allierade krigsfångar att se på, för att kunna vittna om ryssarnas förbrytelser.

Amerikanerna teg om Stalins krigsförbrytelser

Krigsförbrytelser: Hittills hemligstämplade dokument visar att USA valde att tiga, trots att amerikanerna visste att Sovjetunionen hade massavrättat tusentals polacker.

Dokument som just släppts från USA:s nationalarkiv avslöjar att landet redan under andra världskriget visste att den sovjetiska armén, och inte den tyska, låg bakom en omdiskuterad massaker på tusentals polska officerare i Katynskogen år 1940.

Dokumenten styrker alltså teorin om att USA såg mellan fingrarna med Röda arméns krigsförbrytelser.

Hade sett massgravarna

De nya fynden avslöjar bl a att två amerikanska officerare i tysk fångenskap skickade kodade meddelanden hem till USA år 1943. Officerarna berättade att de hade förts ut i Katynskogen, där tyskarna visat dem massgravarna.

De båda vittnena gör helt klart att massakern måste ha skett långt innan tyskarna gick in i Ryssland, och att kollabora­törer inte kunde ligga bakom massmorden. I flera decennier efter kriget höll ledande amerikanska politiker fast vid att skuldfrågan inte kunnat avgöras. Men redan 1951 drog en kongress­utredning slutsatsen att USA borde dra Sovjetunionen inför rätta, eftersom bevisen var så starka.