D-dagen, Normandie, andra världskriget

Alla vägar ledde till Hitlers Berlin

I juni 1943 stod det klart att de allierade planerade en invasion av det tyskockuperade Europa. Frågan var dock var det skulle ske? I tidskriften Time gav en expert sina förslag.

I juni 1943 stod det klart att de allierade planerade en invasion av det tyskockuperade Europa. Frågan var dock var det skulle ske? I tidskriften Time gav en expert sina förslag.

www.history.navy.mil

Sommaren 1943 var det få som tvivlade på att de allierade snart skulle gå i land på den europeiska kontinenten och marschera mot Hitlers Berlin.

De flesta såg det som en självklarhet att invasionsstyrkan skulle utgå från Storbritannien. Det var endast öriket som kunde hysa de enorma mängderna soldater och materiel som skulle behövas.

Men var de allierade skulle gå i land var krigets bäst bevarade hemlighet. Frågan var avgörande för tyskarna, men den sysselsatte även många andra med intresse för militär strategi.

En av dem var den pensionerade amerikanske översten Conrad Lanza. Han var känd som en skicklig analytiker.

I en artikel i facktidskriften The Field Artillery Journal delade han i juni 1943 med sig av sina tankar kring fyra möjliga förlopp efter en allierad invasion och beskrev deras för- och nackdelar.

Tidskriften Time återgav Lanzas tankar ackompanjerade av en karta.

Inget av Lanzas scenarier blev verklighet.

Några månader efter att Lanzas artikel publicerats utsåg de allierade militära ledarna Normandie till mål för invasionen. Stränderna var idealiska, och med det korta avståndet till England kunde markstyrkorna få flygunderstöd hela vägen.

Valet förblev okänt för allmänheten, för hemlighetsmakeriet var de allierades bästa kort.

För tyskarna var målet en sådan överraskning att invasionen på D-dagen den 6 juni 1944 var i full gång, innan Hitler insåg vad som var på väg att ske.