Shutterstock

100-årig lägervakt åtalas för 3 518 mord

Tiden håller på att springa ifrån åklagarmyndigheterna. Den gamle nazisten kan bli den siste som ställs till svars för sina brott.

Efter hand som åren går är det allt färre av de ansvariga för Förintelsen som är vid liv. De få som fortfarande lever är oftast för svaga för att kunna ställas inför rätta för sina grymma brott.

Det är därför lite av en sensation att Tyskland nu ställer en 100-årig lägervakt från koncentrationslägret Sachsenhausen inför rätta. Den gamle vakten kan mycket väl bli den siste nazisten som kommer att ställas till svars för sina illdåd.

Domstolen har bedömt att den icke namngivne 100-åringen är kapabel att klara av en rättegång, men att rättegångsdagarna kommer att hållas korta med hänsyn till den åtalades ålder och hälsa.

”Neutral zon, det skjuts skarpt utan förvarning”, varnade en skylt i koncentrationslägret Sachenhausen.

© Shutterstock

100 000 dog i lägret

Den åtalade var medlem i nazistpartiet och tjänstgjorde som menig i koncentrationslägret Sachsenhausen från 1942 till 1945. Från att lägret upprättades 1936 till 1945 hade lägret drygt 200 000 fångar, varav omkring 100 000 omkom.

Myndigheterna i Tyskland anser sig kunna bevisa att den åtalade vakten var delaktig i morden på minst 3 518 av lägrets fångar.

För närvarande har åklagarmyndigheten totalt sjutton gamla nazi-bödlar i kikaren, men det är tveksamt om särskilt många av dem kommer att ställas inför rätta. Endast rättegången mot en 96-årig kvinna, som var sekreterare åt lägerkommendanten i koncentrationslägret Stutthof, ska drivas parallellt med rättegången mot lägervakten.