Foto av Hitler som hälsar 1939

Krigets huvudpersoner

Andra världskriget kännetecknas av ett antal starka personligheter. Nazityskland såg upp till sin karismatiske ledare Adolf Hitler, Storbritannien hade en hårdför engelsk bulldogg i form av Winston Churchill, och Sovjetunionen styrdes av stålmannen Josef Stalin. Läs mer om världskrigets stora personligheter här.
Foto av Brandenburger Tor och Pariser Platz efter bombningen av Berlin, 1945

Slutet på andra världskriget

År 1943 vänder krigslyckan för Tyskland, när dess styrkor pressas tillbaka på östfronten. Plötsligt förlorar tyskarna flera avgörande slag, vilket får de allierade att tro att de kan vinna kriget. Lär dig mer om vad som ledde till Nazitysklands fall, och få inblick i andra världskrigets sista dagar.